BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > F­ran­sa’da 11 PKK’lı yar­gı­nın kar­şı­sın­da

F­ran­sa’da 11 PKK’lı yar­gı­nın kar­şı­sın­da

F­ran­sa’nın gü­ne­yin­de ge­çen yıl Türk kafeleri ve kül­tür mer­kez­le­ri­ne mo­lo­tof­kok­teyl­li sal­dı­rı­lar dü­zen­le­yen ve te­rör ör­gü­tü PKK i­le bağ­lan­tı ol­duk­la­rı bil­di­ri­len 11 ki­şi­nin mah­ke­me­si baş­kent Pa­ris’te baş­la­dı.F­ran­sa’nın gü­ne­yin­de ge­çen yıl Türk kafeleri ve kül­tür mer­kez­le­ri­ne mo­lo­tof­kok­teyl­li sal­dı­rı­lar dü­zen­le­yen ve te­rör ör­gü­tü PKK i­le bağ­lan­tı ol­duk­la­rı bil­di­ri­len 11 ki­şi­nin mah­ke­me­si baş­kent Pa­ris’te baş­la­dı. Sav­cı­lar, 11 ki­şi­yi, 2007 yı­lı­nın Mart ve Ni­san ay­la­rın­da F­ran­sa’nın gü­ney­ba­tı­sın­da­ki Bor­de­a­ux ken­tin­de iki Türk ka­fe­si ve kül­tür der­ne­ği­ne 3 mo­lo­tof­kok­tey­li at­mak­la ve te­rör ör­gü­tü PKK i­le iş­bir­li­ği yapmakla suç­la­dı. Sa­nık­lar­dan 3’ü tu­tuk­lu, 8’i i­se tu­tuk­suz yar­gı­la­nı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT