BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Va­li Gü­ler’in an­ne­si ha­ya­tı­nı kay­bet­ti

Va­li Gü­ler’in an­ne­si ha­ya­tı­nı kay­bet­ti

İs­tan­bul Va­li­si Mu­am­mer Gü­ler’in an­ne­si Lüt­fi­ye Gü­ler (80) ve­fat et­ti.İs­tan­bul Va­li­si Mu­am­mer Gü­ler’in an­ne­si Lüt­fi­ye Gü­ler (80) ve­fat et­ti. Alı­nan bil­gi­ye gö­re, te­da­vi gör­dü­ğü Baş­kent Üni­ver­si­te­si Has­ta­ne­si’nde ha­ya­tı­nı kay­be­den Lüt­fi­ye Gü­ler’in ce­na­ze­si, bu­gün Ko­ca­te­pe Ca­mi­i’nde öğ­le vak­ti kı­lı­na­cak na­ma­zın ar­dın­dan Ce­be­ci As­ri Me­zar­lı­ğı’nda top­ra­ğa ve­ri­le­cek.
Kapat
KAPAT