BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Manisa kitaplığı

Manisa kitaplığı

Manisa Valiliği, Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 700. yıldönümünü üç muhteşem eserle kutluyor: “Manisalı Padişahlar”, “Saruhanoğulları” ve “Manisa Müzesi Hat Koleksiyonu”...Manisa Valiliği, Osmanlı’nın 700. kuruluş yıldönümü sebebiyle hazırladığı üç kitapla, sadece Manisa ve Manisalılar için değil Türk kültür tarihi için de önemli bir hizmeti gerçekleştirmiş oldu. Şehir kitaplıklarının önemine inananlar çok değerli üç kaynak eser; “Manisalı Padişahlar”, “Saruhanoğulları ve Osmanlı Klasik Döneminde Manisa’da Yaşayan Kültürel İzleri” ve “Manisa Müzesi Hat Koleksiyonu” isimli kitaplara ulaştılar. BEYLİKTEN DEVLETE Celal Bayar Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanlığı’nın katkıları ile hazırlanan “Manisa Padişahları” kitabında, Manisa’nın havasını teneffüs etmiş, ekmeğini yemiş, suyunu içmiş 7 padişahımız tanıtılıyor. Sultan II. Murad, Fatih Sultan Mehmed, Kanuni Sultan Süleyman, Sultan II. Selim, Sultan III. Murad, Sultan III. Mehmed ve Sultan I. Mustafa’nın önemli detaylarla ele alındığı eserde, aile, doğum ve yetişme, tahta çıkış, iç ve dış siyasi olaylar, devletin o dönemdeki sosyo-ekonomik durumu ve vefatlar işleniyor. Dr. Mustafa Eravcı, Dr. Mustafa Korkmaz ve Doç.Dr. Mehmet Çelik imzasını taşıyan “Saruhanoğulları” isimli kitap ise beyliğin menşei ve kuruluşundan itibaren gelişen sosyal ve siyasi olayları inceliyor. Ana başlıklar altında “Osmanlılara İlk Geçişine Kadar Saruhan Beyliği”, “Beylik Üzerinde Osmanlı Nüfuz Mücadelesi ve Beyliğin Sonu”, “Osmanlılar Devrinde Saruhan Sancağı”, “İdari Durum”, “İktisadi Hayat”, “Toprak İdaresi”, “Saruhan İli’nde Dini, Sosyal ve Kültürel Müesseseler” ve “Saruhan İl Haritası” veriliyor. HAT KOLEKSİYONU Bu serinin belki de en önemli eseri, “Manisa Müzesi Hat Koleksiyonu” ismini taşıyan çalışma. Hasan Dedeoğlu ve Necdet Okumuş’un hazırladığı kitapta, kültürümüze eserleriyle önemli katkılarda bulunan ve çoğunluğunu Manisalı hattatların yaptığı bazı hat örnekleri sunuluyor. Manisa Müzesi’nde konunan bu hat örneklerinin cami, medrese, tekke gibi müesseselerden müzeye intikal ettiği anlaşılan eserler arasında büyük alimler adına yazılmış levhalar da yer alıyor. Kitap, hüsn-i hat ve tarihçesi, hüsn-i hattın kullanıldığı yerler, öğretimi, yazı aletleri ve malzemeler, hilyeler, levhalar ve tuğralar, kıt’a ve icazetnameler, Kur’an-ı Kerim, beratlar, lemezat ve bibliyografya ile zenginleştiriliyor. Her biri için renkli ve kuşe kağıda basılı açıklamalı örneklerin yer aldığı kitap da önemli bir hizmet olarak alkışlanabilir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT