BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ABD’de koli pat­ladı, 2 polis öldü

ABD’de koli pat­ladı, 2 polis öldü

ABD’nin ku­zey­ba­tı­sın­da­ki Ore­gon’da­ki Wo­od­burn’de için­de bom­ba bu­lu­nan bir ko­li­nin pat­la­ma­sı yü­zün­den 2 po­lis ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.ABD’nin ku­zey­ba­tı­sın­da­ki Ore­gon’da­ki Wo­od­burn’de için­de bom­ba bu­lu­nan bir ko­li­nin pat­la­ma­sı yü­zün­den 2 po­lis ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. “West Co­ast Bank” ban­ka­sı­nın bir şu­be­si ya­kın­la­rın­da­ki şüp­he­li ko­li­yi in­ce­le­yen 2 bom­ba uz­ma­nı po­li­sin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği, bir po­lis­le bir ban­ka ça­lı­şa­nı­nın da ağır ya­ra­lan­dı­ğı be­lir­til­di. He­nüz kim­se­nin üst­len­me­di­ği olay­la il­gi­li ola­rak, ih­bar­da bu­lu­nan­la­ra 35 bin do­lar­lık ödül konuldu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT