BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ma­ket­ler­le ­Ça­nak­ka­le ­ve İs­tik­lal ­sa­vaş­la­rı

Ma­ket­ler­le ­Ça­nak­ka­le ­ve İs­tik­lal ­sa­vaş­la­rı

Ça­nak­ka­le Sa­vaş­la­rı ve İs­tik­lal Har­bi’nde şe­hit olan Kon­ya As­ker­lik Şu­be­si’ne ka­yıt­lı 7 bin kah­ra­man ile Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de şe­hit olan Kon­ya­lı as­ker ve po­lis­le­rin is­mi­nin yer al­dı­ğı, Sel­çuk­lu mi­ma­ri­si ile in­şa edi­len “İs­tik­lal Şe­hit­li­ği” ta­mam­lan­dı.Ça­nak­ka­le Sa­vaş­la­rı ve İs­tik­lal Har­bi’nde şe­hit olan Kon­ya As­ker­lik Şu­be­si’ne ka­yıt­lı 7 bin kah­ra­man ile Cum­hu­ri­yet ta­ri­hin­de şe­hit olan Kon­ya­lı as­ker ve po­lis­le­rin is­mi­nin yer al­dı­ğı, Sel­çuk­lu mi­ma­ri­si ile in­şa edi­len “İs­tik­lal Şe­hit­li­ği” ta­mam­lan­dı. Şe­hit­lik­te Ça­nak­ka­le ve İs­tik­lal sa­vaş­la­rı­nı ma­ket­ler­le an­la­tan mü­ze de bu­lu­nu­yor. Mü­ze­de, ma­ket as­ker­le­rin Ça­nak­ka­le Sa­vaş­la­rı ve İs­tik­lal Har­bi’nde cep­he­de çar­pış­tı­ğı, ya­ra­lı ta­şı­dı­ğı, köy­lü­le­rin yar­dım et­ti­ği ve mer­mi ulaş­tır­dı­ğı, sa­vaş sü­rer­ken Ana­do­lu’da ha­ya­tın na­sıl sür­dü­ğü, İs­tik­lal Har­bi’nin ka­za­nıl­ma­sı ve Cum­hu­ri­yet’in ila­nı­nın ar­dın­dan ya­şa­nan­lar an­la­tı­lı­yor...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92543
  % -0.18
 • 5.4649
  % -0.34
 • 6.1587
  % -0.51
 • 7.0842
  % -0.19
 • 210.692
  % -0.47
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT