BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kar­nın­da­ki be­be­ğe kur­şun sık­tı

Kar­nın­da­ki be­be­ğe kur­şun sık­tı

Bur­sa’da sa­ra has­ta­sı bir ka­dın, kar­nın­da­ki be­be­ği­ni ba­ka­ma­ya­ca­ğı en­di­şe­siy­le ta­ban­cay­la vu­ra­rak öl­dür­dü. 10 ay­lık bir be­be­ği olan Zül­bi­ye P., 6 ay ön­ce ye­ni­den ha­mi­le kal­dı.> Os­man Akın - Re­fik Fi­dan BUR­SA İHA Bur­sa’da sa­ra has­ta­sı bir ka­dın, kar­nın­da­ki be­be­ği­ni ba­ka­ma­ya­ca­ğı en­di­şe­siy­le ta­ban­cay­la vu­ra­rak öl­dür­dü. 10 ay­lık bir be­be­ği olan Zül­bi­ye P., 6 ay ön­ce ye­ni­den ha­mi­le kal­dı. Sa­ra has­ta­sı olan ve id­di­aya gö­re ikin­ci ço­cu­ğu­na ba­ka­ma­ya­ca­ğı en­di­şe­siy­le bu­na­lı­ma gi­ren ka­dın, ta­ban­ca­yı kar­nı­na da­ya­yıp bir el ateş et­ti. Kan­lar için­de ka­lan Zül­bi­ye P., ya­kın­la­rı ta­ra­fın­dan Şev­ket Yıl­maz Has­ta­ne­si’ne kal­dı­rıl­dı. He­men ame­li­ya­ta alı­nan genç ka­dı­nın kar­nın­da­ki be­bek çı­ka­rıl­dı. Kur­şu­nun kar­nı­na isa­bet et­ti­ği be­lir­ti­len 6 ay­lık kız be­bek kur­ta­rı­la­maz­ken, ağır ya­ra­lı an­ne yo­ğun ba­kım­da te­da­vi al­tı­na alın­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT