BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > At­las Pa­sa­jı’nda ‘kent­leş­me’ soh­be­ti

At­las Pa­sa­jı’nda ‘kent­leş­me’ soh­be­ti

İs­tan­bul 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti Ajan­sı’nın ev sa­hip­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ri­len “Çar­şam­ba Bu­luş­ma­la­rı”nda bu haf­ta Be­yoğ­lu At­las Pa­sa­jı’nda İh­san Bil­gin “Kent­leş­me­nin ye­ni ak­tör­le­ri”ni an­la­ta­cak.İs­tan­bul 2010 Av­ru­pa Kül­tür Baş­ken­ti Ajan­sı’nın ev sa­hip­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ri­len “Çar­şam­ba Bu­luş­ma­la­rı”nda bu haf­ta Be­yoğ­lu At­las Pa­sa­jı’nda İh­san Bil­gin “Kent­leş­me­nin ye­ni ak­tör­le­ri”ni an­la­ta­cak. Sa­at 18:00’de baş­la­ya­cak prog­ram­da kent plan­la­ma­sı ve mi­mar­lık ko­nu­la­rı sek­tör­le­r a­ra­sı bir ba­kış­la ele alı­na­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT