BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

AV­CI­LAR: Am­bar­lı 5910023 Ka­mer 5900708 BAĞ­CI­LAR: İrem 6296546 Göz­te­pe Elif 4456416 Gün­doğ­du 6552046 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Do­ku 6438666 Se­ma 5537107 Ay­nur 6423828 Eken 5519120 Ekin­can 6552744AV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: Am­bar­lı 5910023 Ka­mer 5900708 BAĞ­CI­LAR: İrem 6296546 Göz­te­pe Elif 4456416 Gün­doğ­du 6552046 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Do­ku 6438666 Se­ma 5537107 Ay­nur 6423828 Eken 5519120 Ekin­can 6552744 BA­KIR­KÖY: Cey­lan 5701575 Enes 5422255 Gal­le­ri­a 5600575 Fi­liz 5791603 Lok­man 5735793 BAY­RAM­PA­ŞA: Ak­tuğ 5637416 Ya­se­min 6163566 BE­ŞİK­TAŞ: Ku­ru­çeş­me 2655011 Na­lan Sön­mez 2369111 Rem­zi Zem­zem 2847780 Can 2617860 BE­YOĞ­LU: Yıl­dız 2562071 Ak­ka­ya 2554085 Ak­se­ki 2531018 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Ok­si­jen 6694466 Bi­zim­kent 8721958 Dün­ya 8556200 Mü­ge 6893000 Sıh­hat 8827205 Ay­lin 8631704 Eren 8615300 Ya­kup­lu 8767588 Atak­lı 6206884 ÇA­TAL­CA: Ka­le­içi 7872023 Duy­gu 7713445 EMİ­NÖ­NÜ: Şi­fa 5275257 ESEN­LER: Işık 5629909 EYÜP: Bü­yük Ec­za­ne 6266039 Ufuk 4176011 Do­ğa 3601236 FA­TİH: Er­do­ğan 5290060 Ha­se­ki Ya­vuz 5294555 Yet­kin 5858515 Ay­ten 5318347 Ser­ra 5325304 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Sağ­lık 5380803 As­lı 5976009 Se­rap 4191729Ga­zi­os­man­pa­şa 6168972 Di­lek 6682605 GÜN­GÖ­REN: Can 5753764 Itır 5563874 Ba­şak 4811774 KA­ĞIT­HA­NE: Se­ver 2222828 Em­re 3240164 Te­mel 3243383 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Al­tın­şe­hir 6782658 Me­li­ta 4871020 Me­lis 6961899 Ya­şam 4240898 Pa­pat­yam 5800686 Ömür 6977421 SA­RI­YER: Ma­vi Ec­za­ne 2291075 Şen 2990616Can­ba­kan 2425140 Sİ­LİV­Rİ: La­le 7280820 Ya­şam 7316038 ŞİŞ­Lİ: Burç 3322939 Dic­le 2137692 Şiş­li Ko­ray 2245152 ZEY­TİN­BUR­NU: Me­lek Oli­vi­um 6658110 Sü­mer Sıh­hat5823332 ANA­DO­LU YA­KA­SI (0216) ADA­LAR: Bü­lent 3118115 De­niz 3823878 Ha­yat 3519907 De­niz 3815181 BEY­KOZ: Hu­zur 4621471 Ya­lı­köy 4241782 Ça­vuş­ba­şı Şi­fa 4799126 KA­DI­KÖY: La­den 3847819 Ye­ni Ec­za­ne 3731675 Be­yaz 5678080 Eren­köy İs­tas­yon 3857124 Gü­leş­ce 3574241 Kal­yon 3566429 Me­ral 5672887 Çi­çek 3365999 De­niz 5744841 Fı­rat 5766517 KAR­TAL: Tu­na 4415881 Do­lu­nay 3530805 Kur­fa­lı Şi­fa 3098344 Ser­dar 3989166 Saa­det 4519068 Bay­kan 3065300 Se­lin 4755485 Cey­lan 6601516 MAL­TE­PE: Ana­do­lu 4279097 Ni­hal 3664476 Mar­ma­ra 3993579 PEN­DİK: Top­rak 4821158 Erol 5965547 Gök­çe 3901173 SUL­TAN­BEY­Lİ: Bur­cu 5926515 Gö­let 4876250 Şİ­LE: Ağ­va­can 7218030 Gök­ko­yun 7113707 TUZ­LA: Do­ğuş 4932111 Bar­ba­ros 4468128 Sağ­lık 4232371 ÜM­RA­Nİ­YE: Ih­la­mur­ku­yu 6128025 Ömür 3288731 Çek­me­köy 6417523 Fe­cir 6223711 Fa­tih 6316181 Ce­ren 5214029 ÜS­KÜ­DAR: Buş­ra 3188270 Bir­lik 3183131 Ya­vuz­türk 3161661 Işı­lay 5533422 Mar­ma­ra Er­de­ner 4749959 Yıl­dız 5321188
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT