BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Uğur, ba­şa­rı­sı­nı ba­yi­ler­le pay­laş­tı

Uğur, ba­şa­rı­sı­nı ba­yi­ler­le pay­laş­tı

55 yıl­dır Tür­ki­ye’de ve dün­ya­da sü­rek­li bü­yü­yen, 137 ül­ke­ye yap­tı­ğı ih­ra­cat­la ül­ke eko­no­mi­si­ne kat­kı sağ­la­yan, fa­ali­yet gös­ter­di­ği sek­tör­ler­de tü­ke­ti­ci mem­nu­ni­ye­ti­ni esas alan Uğur Şir­ket­ler Gru­bu, ge­li­şi­mi­ni sü­rek­li kı­lan ça­ba­la­rı­nı ba­yi­le­ri ile pay­laş­ma­yı sür­dü­rü­yor.55 yıl­dır Tür­ki­ye’de ve dün­ya­da sü­rek­li bü­yü­yen, 137 ül­ke­ye yap­tı­ğı ih­ra­cat­la ül­ke eko­no­mi­si­ne kat­kı sağ­la­yan, fa­ali­yet gös­ter­di­ği sek­tör­ler­de tü­ke­ti­ci mem­nu­ni­ye­ti­ni esas alan Uğur Şir­ket­ler Gru­bu, ge­li­şi­mi­ni sü­rek­li kı­lan ça­ba­la­rı­nı ba­yi­le­ri ile pay­laş­ma­yı sür­dü­rü­yor. Tür­ki­ye mo­to­sik­let sek­tö­rü­nün ön­de ge­len mar­ka­la­rın­dan olan Mon­di­al, ba­şa­rı­yı bir­lik­te ya­ka­la­dı­ğı ba­yi­le­ri ile An­tal­ya’da bir ara­ya gel­di. Dü­zen­le­nen top­lan­tı­da 2008 yı­lı de­ğer­len­di­ril­di ve 2009 he­def­le­ri ele alın­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103250
  % 0.74
 • 5.3239
  % -0.03
 • 6.0287
  % -0.15
 • 6.906
  % -0.42
 • 226.651
  % 0.12
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT