BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Uğur, ba­şa­rı­sı­nı ba­yi­ler­le pay­laş­tı

Uğur, ba­şa­rı­sı­nı ba­yi­ler­le pay­laş­tı

55 yıl­dır Tür­ki­ye’de ve dün­ya­da sü­rek­li bü­yü­yen, 137 ül­ke­ye yap­tı­ğı ih­ra­cat­la ül­ke eko­no­mi­si­ne kat­kı sağ­la­yan, fa­ali­yet gös­ter­di­ği sek­tör­ler­de tü­ke­ti­ci mem­nu­ni­ye­ti­ni esas alan Uğur Şir­ket­ler Gru­bu, ge­li­şi­mi­ni sü­rek­li kı­lan ça­ba­la­rı­nı ba­yi­le­ri ile pay­laş­ma­yı sür­dü­rü­yor.55 yıl­dır Tür­ki­ye’de ve dün­ya­da sü­rek­li bü­yü­yen, 137 ül­ke­ye yap­tı­ğı ih­ra­cat­la ül­ke eko­no­mi­si­ne kat­kı sağ­la­yan, fa­ali­yet gös­ter­di­ği sek­tör­ler­de tü­ke­ti­ci mem­nu­ni­ye­ti­ni esas alan Uğur Şir­ket­ler Gru­bu, ge­li­şi­mi­ni sü­rek­li kı­lan ça­ba­la­rı­nı ba­yi­le­ri ile pay­laş­ma­yı sür­dü­rü­yor. Tür­ki­ye mo­to­sik­let sek­tö­rü­nün ön­de ge­len mar­ka­la­rın­dan olan Mon­di­al, ba­şa­rı­yı bir­lik­te ya­ka­la­dı­ğı ba­yi­le­ri ile An­tal­ya’da bir ara­ya gel­di. Dü­zen­le­nen top­lan­tı­da 2008 yı­lı de­ğer­len­di­ril­di ve 2009 he­def­le­ri ele alın­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT