BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ALEX DE SOUZA: Şampiyonluk deplasmanlarda

ALEX DE SOUZA: Şampiyonluk deplasmanlarda

F.Bah­çe’nin yıl­dı­zı Alex De Sou­za, FBTV’de­ki “Kap­tan Köş­kü” prog­ra­mın­da ta­kı­mı­nı ve li­gi de­ğer­len­dir­di.F.Bah­çe’nin yıl­dı­zı Alex De Sou­za, FBTV’de­ki “Kap­tan Köş­kü” prog­ra­mın­da ta­kı­mı­nı ve li­gi de­ğer­len­dir­di. Ye­ni ho­cay­la ilk baş­lar­da adap­tas­yon sü­re­ci se­be­biy­le zor­lan­dık­la­rı­nı ifa­de eden Alex, “Ama Ara­go­nes’in oyun an­la­yı­şı­nı be­nim­se­dik­çe, iyi so­nuç­lar da be­ra­be­rin­de gel­me­ye baş­la­dı. Lig­de şam­pi­yon­lu­ğun yo­lu dep­las­man­lar­da alı­na­cak pu­an­lar­dan ge­çi­yor. Bu­nun için dı­şa­rı­da da iyi ol­ma­mız la­zım” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 115882
  % -0.54
 • 3.7579
  % 0.55
 • 4.6537
  % 0.04
 • 5.2479
  % -0.22
 • 162.625
  % 0.28
 
 
 
 
 
KAPAT