BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Peygamberimiz nasıl abdest alırdı?

Peygamberimiz nasıl abdest alırdı?

Hz. Osman bin Affan Resulullahın nasıl abdest aldığını şöyle anlatır: “Kâinatın efendisi bir su kabı istedi.Hz. Osman bin Affan Resulullahın nasıl abdest aldığını şöyle anlatır: “Kâinatın efendisi bir su kabı istedi. Getirdiler. Alıp iki mübarek eline üçer kere döktü. Ondan sonra sağ eline, su alıp mazmaza ve istinşak etti (ağzına ve burnuna su verdi.) Ondan sonra üç kere mübarek yüzünü ve üç kere dirseklerine kadar ellerini yıkadı. Sonra mübarek başını meshetti. Ondan sonra iki mübarek ayağını üçer kere topuklarına kadar yıkadı. Daha sonra: - Bir kimse böyle benim abdestim gibi abdest alır, sonra iki rek’at namaz kılar ve o namazda nefsine tahdis etmezse (yâni mümkün olduğu kadar hatırına, bir nesneyi gönlüne getirmezse) onun geçmiş günahları mağfiret olunur, buyurdu. Abdullah bin Zeyd bin Âsımu’l-Ensârî’den rivayet edilmiştir ki, bazı kimseler: “Peygamber efendimizin aldığı gibi abdest abdest al, görelim,” dediler. Hz. Abdullah su istedi. Getirdiler. Önce iki eline su döktü, ellerini üç kere yıkadı. Ondan sonra eline su alıp üç kere yüzünü yıkadı. Ondan sonra tekrar eline su alıp dirseklerine dek üçer kere yıkadı. Sonra elini ıslatıp, başına meshetti. Ondan sonra topuklarına dek iki ayağını yıkadı ve: - İşte Fahr-i alem hazretlerinin abdesti budur, dedi. Peygamber efendimiz teyemmüm de ederdi. Teyemmüm, Kitap, Sünnet ve İcma ile sâbittir. Teyemmümde iki darb lâzımdır. Yâni iki kere elleri temiz ve güzel toprağa vurmak gerek. Bir kere yüzüne sürmek için, bir kere de kollarına sürmek için. Fahr-i Kâinat efendimiz buyurdu ki; “Biz, diğer ümmetler üzerine üç hasletle üstün kılındık. Birisi şudur ki, saflarımız meleklerin safları gibi kılındı. Biri de şudur ki, bütün yeryüzü bize mescid kılındı. Her nerede namaz kılsak caiz olur. Başka dinlerde bu ruhsat yoktur. Sadece kendi mescitlerinde kılınması gerekti. Biri de şudur ki, yerin toprağı bize temiz kılındı”, buyurmuşlar. Yâni su bulunmadığı zaman toprak bizi hadesten temizler demektir. Ebu Ümâme’nin bildirdiği hadis-i şerifte peygamberiz, “Bütün yeryüzü bana ve ümmetime temiz ve mescid kılındı”, buyrulmuştur. İmam-ı azam hazretleri, arz cinsinden olan her nesne ile teyemmüm caizdir demiştir. Meselâ toprakla, kumla, taşla teyemmüm etmek caizdir. İmam-ı Buharî ve Müslim’in rivayetlerinde Ammâr bin Yâser, kâinatın hocası efendimiz hazretlerinin kendine teyemmümü öğrettiğini naklettiği hadîsinde: “Resulullah efendimiz mübarek avuçları ile yere vurdu ve onları üfledi, sonra yüzüne meshetti”, buyurmuştur. Yarın: Peygamberimizin namazı...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT