BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BESLENEMIYORUZ !

BESLENEMIYORUZ !

Türkiye’de kişi başına yılda 150 kilo süt, 24 kilo et tüketiliyor. 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Rapor Taslağı’nda, “AB ülkelerine kıyasla Türkiye’de kişi başına düşen süt ve et miktarı çok düşük” görüşüne yer verildi.İnsan beslenmesinin temel kaynaklarından olan süt ve et tüketiminde, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin çok gerisindeyiz. Türkiye’de kişi başına yılda 150 kilo süt, 24 kilo et tüketiliyor. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından hazırlanmakta olan “8. Beş Yıllık Kalkınma Planı” için kurulan Özel İhtisas Komisyonu, “Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Islahı” başlıklı rapor taslağı hazırladı. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Kumlu başkanlığındaki komisyonca hazırlanan rapor taslağında, toplumun gıda güvencesini sağlamanın, gelişme düzeyi ne olursa olsun her ülkenin temel politikaları arasında yer aldığı vurgulandı. Taslakta, insan beslenmesinde önemli bir yere sahip olması nedeniyle, toplumun talep ettiği süt ve et miktarını sağlamanın gıda güvencesi politikasının ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekildi. Rapor taslağının “8. Plan Dönemi’nde Öngörülen Gelişmeler - Genel Politika Önerileri” başlığı altındaki bölümünde, “AB ülkelerine kıyasla, Türkiye’de kişi başına üretilen süt ve et miktarları çok düşüktür” tespitine yer verildi. Komisyon rapor taslağında, tüketicilerin alım gücünün yükselmesi, nüfus artışının sürmesi, sığır etinin tercih edilir olması, süt sanayiinin gelişmesi halinde üretimin yetersiz kalacağına işaret edildi. Taslak raporunda özetle şu görüşlere yer verildi: “Türkiye’de kişi başına yılda tüketilen süt miktarı 150, et miktarı ise 24 kilo dolayındadır. Aynı değerler AB ülkeleri için 325 kilo süt, 88 kilo et olarak bildirilmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere, AB ülkelerine kıyasla Türkiye’de süt ve et üretimi oldukça yetersiz düzeylerdedir. Türkiye’de daha fazla et ve süte talep olmadığı ihracat ve ithalat değerlerinden anlaşılmaktadır.” Rapor taslağının “Talep Projeksiyonu” bölümünde de, Türkiye’nin 2000-2004, 2005-2009 ve 2010-2023 dönemlerindeki nüfus artışı gözönüne alınarak, süt ve et üretiminin, talebi karşılaması için ne ölçüde artması gerektiği tartışıldı. Nüfus artışları ve gelir esnekliklerine göre süt üretiminin, talebi karşılaması için her yıl yüzde 3 oranında artarak, 2004 yılında 10.6 milyon ton, 2023 yılında da 18.6 milyon tona ulaşması gerektiği belirlendi. Rapor taslağında, bu veriler ışığında Türkiye’de 2004 yılında kişi başına 152.7 kilogram, 2023 yılında da 218.4 kilo süt düşeceği tahmin edildi. Taslakta, “Bugün AB ülkelerinde kişi başına süt miktarının 325 kilo olduğu dikkate alındığında, tahmin edilen rakamların bir hayli düşük olduğu anlaşılmaktadır” denildi. TEDBİRLER Taslak raporda “Değerlendirme ve Alınması Gereken Önlemler” adlı son bölümünde, Türk sığırcılığının bugünkü yapısıyla, gelecekte tüketici taleplerini karşılamasının mümkün olmadığı savunuldu. Aday ülke konumundaki Türkiye’nin, AB’ye üye olması halinde, bu ülkelerin süt ve et bakımından açık pazarı haline dönüşeceği öngörüldü. Bunu önlemek amacıyla, Türkiye sığır yetiştiriciliğinin radikal bir değişime uğramasının sorunlu olduğu vurgulanan bu bölümde, alınması gereken tedbirler sıralandı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98362
  % -0.97
 • 5.5145
  % -0.89
 • 6.2348
  % -0.94
 • 7.3138
  % -0.16
 • 234.837
  % -0.47
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT