BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Vakıflar ecdat yadigârıdır, onları korumalıyız

Vakıflar ecdat yadigârıdır, onları korumalıyız

Vakıf ilk insanla başlamış, insanlığa hizmet için, sürekli yaşatılmış, kuşaktan kuşağa devamı sağlanmıştır. Vakıf; kendisinden yararlanmak mümkün ve caiz olan bir malı, devamlı olarak Allah’ın mülkü olmak üzere temlik ve temellükten menetmek ve menfaatini (gelirini), Allah rızası için bir hayır cihetine tasadduk etmektir. Burada mal, vakfedenin mülkiyetinden çıkar ve Allah’ın (toplumun) mülkü haline gelir. Böyle bir malın yönetimi artık vakıfnamedeki şartlara ve genel esaslara göre olur.Vakıf ilk insanla başlamış, insanlığa hizmet için, sürekli yaşatılmış, kuşaktan kuşağa devamı sağlanmıştır. Vakıf; kendisinden yararlanmak mümkün ve caiz olan bir malı, devamlı olarak Allah’ın mülkü olmak üzere temlik ve temellükten menetmek ve menfaatini (gelirini), Allah rızası için bir hayır cihetine tasadduk etmektir. Burada mal, vakfedenin mülkiyetinden çıkar ve Allah’ın (toplumun) mülkü haline gelir. Böyle bir malın yönetimi artık vakıfnamedeki şartlara ve genel esaslara göre olur. Ecdat yadigârı hükmünde olan vakıfların korunarak, bizlere kadar gelebilmesi için, yine ecdat çok çaba sarf etmiş, birçok manevi veballer yüklemişlerdir. Şimdi sizlere ecdadımızın vakıflar hakkında gösterdiği hassasiyetten bölümler sunalım; Fatih Sultan Mehmed’in Vakıf Hassasiyeti; “... Ben ki, İstanbul fatihi abd-i aciz Fatih Sultan Mehmed, bizatihi alın terimle kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul’un Taşlık mevkiinde kain ve malumu’l-hudud olan 136 bap dükkanımı aşağıdaki şartlar muvacehesinde vakf-ı sahih eylerim. Şöyle ki: Bu gayr-ı menkulatımdan elde olunacak nemalarla İstanbul’un her sokağına ikişer kişi tayin eyledim... Ayrıca 10 cerrah, 10 tabip ve 3 de yara sarıcı tayin ve nasb eyledim. Bunlar ki, ayın belli günlerinde İstanbul’a çıkalar, bila istisna her kapıyı vuralar ve o evde hasta olup olmadığını soralar; var ise şifası, şifayap olalar. Değilse kendilerinden hiçbir karşılık beklemeksizin Darülaceze’ye kaldıralar, orada salah bulduralar. ... Ayrıca külliyemde bina ve inşa eylediğim imarethanede şehit ve şühedanın kavimleri ve medine-i İstanbul fukarası yemek yiyeler. Ancak yemek yemeye veya almaya bizatihi kendüleri gelemeyenlerin yemekleri güneşin loş bir karanlığında ve kimse görmeden kapalı kaplar içerisinde evlerine götürüle...” (Fatih Sultan Mehmet Han’ın Vasiyetinden) Kanuni Sultan Süleyman’ın Vakıf Duası: “Her kimse ki; Vakıflarımın bekasına özen ve gelirlerinin artırılmasına itina gösterirse, bağışlayıcı olan Allahü teâlânın huzurunda ameli güzel ve makbul olup, mükâfatı sayılamayacak kadar çok olsun, dünya üzüntülerinden korunsun ve muhafaza edilsin...” (Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesinden) Kanuni Sultan Süleyman’ın Vakıf Bedduası: “Allah’a ve Ahiret gününe inanan, güzel ve temiz olan Hazreti Peygamberi tasdik eden, Sultan, Emir, Bakan, küçük veya büyük herhangi bir kimseye, bu vakfı değiştirmek, bozmak, nakletmek, eksiltmek, başka bir hale getirmek, iptal etmek, işlemez hale getirmek, ihmal etmek ve tebdil etmek helal olmaz. Kim onun şartlarından herhangi bir şeyi veya kaidelerinden herhangi bir kaideyi bozuk bir yorum ve geçersiz bir yöntemle değiştirir, iptal eder ve değiştirilmesi için uğraşır, fesh edilmesine veya başka bir hale dönüştürülmesine kastederse, haramı üstlenmiş, günaha girmiş ve masiyetleri irtikâp etmiş olur. Böylece günahkârlar alınlarından tutularak cezalandırıldıkları gün Allah onların hesabını görsün. Mâlik onların isteklisi, Zebaniler denetçisi ve cehennem nasibi olsun. Zira Allah’ın hesabı hızlıdır. Kim bunu işittikten sonra, onu değiştirirse onun günahı, değiştirenler üzerindedir. Kuşkusuz O, iyilik edenlerin ecrini zayi etmez...” (Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesinden) Uğur Kepekçi >> Tek taraflı yasal düzenleme olmaz Karşılıksız çek hususunda hazırlanan ve Meclise sunulan yeni tasarı sadece borçluyu koruyor ve borçlunun rahatlamasını sağlayacak. Alacaklının hak ve hukuku korunmuyor. Bir yasal düzenleme tek taraflı olarak hak hukuku korumaz. İkinci, hatta üçüncü şahısların da hak hukukunu korumalı. Yoksa onun adı birilerini kurtarma operasyonu olur. Bir taraftan ekonomi rahatlasın iş piyasası çalışsın derken, diğer taraftan yasa gücü ile insanlar mağdur edilmemelidirler. Karşılıksız çeki düzenleyen, kesen, şirket de olsa, şahıs da olsa sorumluluk taşımalıdır. Çekin miktarı kadar sorumluluğu olmalı ki, işi daha sıkı tutsunlar. Alacaklının suçu günahı ne? Burada suçu günahı olmayan alacaklının hak ve hukuku ne olacak? Yasa düzenleyici tüm bunları dikkate alarak düzenlemeyi tekraren gözden geçirmelidir. Tek tarafı rahatlatan yasa olmaz. Bu, yürürlükteki yasalara da aykırı bir tutumdur. Geçici çözümler sağlıklı olmaz. Her biri aynı zamanda tüketici olan ve bu yasal düzenlemeden dolayı mağdur duruma düşecek olan vatandaşlarımız adına ilgilileri uyarıyorum. Mustafa Göktaş >> Tel: (0212) 454 38 22 Faks: (0212) 454 31 00 Adres: İhlas Medya Plaza 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna / İSTANBUL
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT