BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Câfer-i Huldî “kuddise sirruh” -1-

Câfer-i Huldî “kuddise sirruh” -1-

Bu zât buyuruyor ki; (Rabbimiz bir kuluna, Acır, onu severse, iki şey verir ona.O nasıl bir kuldur ki!.. Bu zât buyuruyor ki; (Rabbimiz bir kuluna, Acır, onu severse, iki şey verir ona. Önce, ona tanıtır sevdiği bir kulunu, Onun vasıtasıyla, kendine çeker onu. İkinci olarak da, ona, iyi münasib, Yâni hayırlı bir iş, bir meslek eder nasib. Sahabe tanıyınca Sevgili Peygamberi, Nasıl çok yükseldiyse, şânları, şerefleri, Onun vârislerini tanıyan kimseler de, Öyle çok yükselirler, ulvî derecelerde. Çünki Resûlullah’ın vârisini tanımak, Onu tanımak gibi, kıymetlidir muhakkak. “İslâm âlimleri”dir Resûlün vârisleri, Zîra dîni yaymaktır, ortak vazifeleri. Aynı hürmet, itâat, aynı saygı ve edeb, O büyüklere dahî göstermek gerekir hep. Çünki Resûlullah’ın kalbinden çıkan nûrlar, Onların kalplerinden, cihana yayılırlar. Vâris, şu kimsedir ki, mûrisi her kim ise, Onda olan her şeyden, almıştır o da hisse.) Bir gün de buyurdu ki; (Yenilen lokmalarda, Tedbirli, ihtiyatlı olmalıdır her anda. Bir müslüman, her yerde bulduğu her bir şeyi, Düşünmeden yemesi, olmaz doğru ve iyi. Lokmalar helâldan mı, yoksa haramdan mıdır? Nereden geldiğini, iyi bilmek lâzımdır. İnsan başlı başına değildir ki sonra hem, Her aklına geleni işlesin düşünmeden. Bizim bir “Sâhibimiz”, bizi bir “Yaratan” var, O, vermiş biz kullara, bâzı emir yasaklar. Peygamberleri ile, bunları ayrı ayrı, Bildirerek mükellef kılmıştır biz kulları, Bir kul ki, “Sahibi”nin, yasak ettiği işi, Yaparsa, ne zavallı, ne bedbahttır o kişi. O nasıl bir kuldur ki, bir “Sâhibi” var iken, Sormadan yapmak ister, her şeyi kullanırken. Ve nasıl bir kuldur ki, çok âcizken o yine, Korkmadan karşı gelir, Sahibinin emrine. İyi düşünmeli ki, eldedir şimdi fırsat, Kusurları telâfi mümkündür şimdi bizzat. “Günaha pişman olan, hiç yapmamış gibidir.” Kusuru olanlara, bu hadis bir müjdedir. Lâkin günah işlerse bile bile bir kimse, Ve hiç de sıkılmadan herkese bildirirse, “Münâfık” demektir ki, görünse de müslüman, Bu, onu kurtaramaz Cehennem azabından. Bundan daha açık ve net sözlere ne hâcet, Zîra “Aklı olana, yetişir bir işaret.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT