BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Spor Kulüpleri Kanun Taslağı

Spor Kulüpleri Kanun Taslağı

Gençlik ve Spor Kulüpleri Kanun Taslağı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğince 18 Haziran 2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenen bir panelde tartışılmıştır.Gençlik ve Spor Kulüpleri Kanun Taslağı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğince 18 Haziran 2009 tarihinde İstanbul’da düzenlenen bir panelde tartışılmıştır. Genel Müdür Yunus Akgül, açış konuşmasında, Taslak ile ilgili olarak çok sayıda kişi ve kuruluştan yazılı olarak görüş istendiğini ve ayrıca taslağın internet ortamında kamuoyunun görüşüne sunulduğunu belirtmiştir. Taslağın genel gerekçesinde, spor kulüplerinin, yapılarına uygun özel kanun bulunmaması ve Dernekler Kanununa tabi olmaları sebebiyle uygulamada zorluklarla karşılaşılmakta olduğu ve bu taslak ile ülkemizde uluslararası düzeyde kulüpleşme sağlanmasının amaçlandığı belirtilmiştir. Kanun çıkarılması konusunda temel görüşümüz her alanda olabildiğince az kanunla düzenleme yapılması olduğundan, bir tek Spor Kanunu veya hiç değilse spor kulüpleri ile üst kuruluşları olan spor federasyonlarını kapsayan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu hazırlanmasını tercih etmekteyiz. Bize göre, spor kulüpleriyle üst kuruluşları olan spor federasyonları birlikte düzenlendiği takdirde Dernekler Hukuku ilkelerinden ya hiç ayrılınmayacak ya da haklı gerekçe ile çok az sayıda farklı hüküm konacaktır. Oysa halen Futbol Federasyonu ayrı bir kanunla, diğer spor federasyonlarının hemen hepsi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda öngörülen Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüyle düzenlenmekte ve hem Futbol Federasyonunun, hem de anılan Statüye tabi Federasyonların genel kurulları, kulüplerin üst kuruluşu olma niteliğine aykırı olarak, o spor camiasının tüm kesimlerinden katılımlarla futbol şurası, basketbol şurası, güreş şurası gibi birer topluluğa dönüşmüş bulunmaktadır. Fikrimizce, federasyon genel kurallarında yalnızca kulüp temsilcilerine oy hakkı tanınmalı ve Taslaktaki tanımda (m.3/e) federasyonların kulüplerin üst kuruluşları oldukları vurgulanmalıdır. Taslakta kulüplerin gençlik kulübü veya spor kulübü olarak kurulabilmesi öngörülmektedir (m.4/VIII). Biz öteden beri, gençlikle ilgili ayrı bir teşkilat olmasını, mevcut Genel Müdürlüğün yalnızca spor alanında faaliyet göstermesini savunduğumuzdan kulüplerin bu şekilde ayrıma tabi tutulmasını isabetli bulmaktayız. Böylece, bazı dernek veya kulüplerin asıl amaçları yanında spor faaliyetlerini yalnızca belirli yararlar devşirebilmek amacıyla fevkalade sınırlı olarak yapmaları da engellenmiş olacaktır. Gençlik kulübü ve spor kulübü ayırımının sonucu olarak, kulüp tanımındaki “gençlik ve spor faaliyetleri” şeklindeki ifade (m.3/d) de “gençlik veya spor faaliyetleri” olarak değiştirilmelidir. Taslağa göre kulüpler iktisadi işletme kurabilirler, kurulmuş iktisadi işletmelere ortak olabilirler, iktisadi işletmelerini kulübün payı %51’in altında olmamak şartıyla sermaye şirketlerine devredebilirler (m.15/III). Bizce, kulüplerin iktisadi işletmelerini devredecekleri sermaye şirketleri, aile şirketi gibi az sayıda ortaklı değil, halka açık anonim şirket olmalı ve kulübe ait paylar toplam payların yarısını aşmalı ve kulübün dışında mali veya yönetim konusunda imtiyazlı ortak bulunmamalıdır. Fikrimizce, Taslakta, kulübün doğrudan halka açık anonim şirkete dönüşmesi de özel olarak düzenlenmelidir. Taslakta ilgili spor federasyonlarının faaliyet programlarına üst üste iki yıl katılmayan kulüplerin feshedilebilmesi öngörülmektedir (m.11). Bize göre, ilgili spor federasyonlarının programlarına katılmamak doğrudan kulübün feshini değil, o spor federasyonuyla bağlantısının kesilmesini gerektirmeli, kulüp, faaliyette bulunduğu spor dalı kalmadığı takdirde feshedilmelidir. Taslağa göre, kulüpler, genel kurula katılan üyelerin æ’ünün kararıyla başka il veya ilçelere nakledilebilir veya başka yerdeki kulüplerle birleşebilirler (m.4/VII). Bizce bir kulübün üyelerinin büyük çoğunluğun bulunduğu il ve ilçede faaliyetlerini sürdürmemesi fevkalade sınırlı hallerde uygun olabilir. Bu hallerde de yalnızca kulübün kararı yeterli sayılmamalıdır. Bizce, kulüplerin faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya bir kaçına ait varlıkların başka kulüplere devredilebilmelerini öngören hüküm (m.4/VIII) lige katılma hakkının devrini de kapsadığı hususunda hiçbir farklı yoruma yol açmayacak şekilde düzenlenmelidir. Taslağa göre, belediyeler ile belediyelere bağlı iktisadi işletmeler, spor kulüplerinin profesyonel spor branşlarına ve bunların profesyonel sporcularına her ne ad altında olursa olsun kaynak aktaramazlar ve yardımda bulunamazlar (m.16/IV). Bizce, Spor Şurası Spor Hukuku Komisyonu raporunda belirtildiği üzere, yerel yönetimlerin, hizmetle yükümlü bulundukları kendi yörelerindeki kulüplerle rekabet içinde olacak kulüp kuramamaları da öngörülmelidir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT