BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gusül abdestinin dindeki yeri ve önemi

Gusül abdestinin dindeki yeri ve önemi

Namaz kılan ve kılmayan herkes, bir namaz vaktini cünüb geçirirse, çok acı azâb görecektir. Hadis-i şerifte, “Resim, köpek ve cünüb kimse bulunan eve rahmet melekleri girmez” buyuruldu...Geçen hafta, imanın şartlarından kısaca bahsetmiştik. Dinimizde imandan sonra namaz gelir. Namaz dinin temelidir. Namazın doğru olması için de, abdestin ve guslün doğru olması, şartlarına uygun olması lâzımdır. Cünüb olan her kadının ve erkeğin ve hayzdan ve nifâstan kurtulan kadınların gusül abdesti alması farzdır. Farzları yapanlara çok sevap vardır. Yapmayanlara da, büyük günah vardır. Resûlullah efendimiz buyuruyor ki: “Gusül abdesti almaya kalkan bir kimseye, üzerindeki kıl adedince (yâni pekçok demektir) sevap verilir. O kadar günahı affolur. Cennetteki derecesi yükselir. Guslü için ona verilecek sevap, dünyada bulunan her şeyden daha hayrlı olur.” İmam-ı Gazali hazretlerinin naklettiği hadis-i şerifte, “Kirlenince, çabuk gusül abdesti alın! Çünkü kiramen kâtibîn melekleri, cünüb gezen kimseden incinir” buyuruldu. İmâm-ı Gazâlî buyurdu ki: Bir kimse, rü’yâda bana dedi ki; “Bir miktâr zaman, cünüb kaldım. Şimdi üzerime ateşten gömlek giydirdiler. Hâlâ ateş içindeyim.” Hadis-i şerifte, “Resim, köpek ve cünüb kimse bulunan eve rahmet melekleri girmez” buyuruldu. Namaz kılan ve kılmayan herkes, bir namaz vaktini cünüb geçirirse, çok acı azâb görecektir. Öğle ezanından sonra cünüb olan, öğle namazını kılmamış ise, ikindi vaktine kadar; kılmış ise, akşam namazına kadar gusletmesi gerekir. Gusül abdestinin farz olduğu haller: 1- Kadınların hayz ve nifâstan kurtulunca gusül abdesti almaları farzdır. Kadın cünüb iken hayz görürse, isterse hemen gusleder. İsterse, hayz bitinceye kadar bekleyip, sonra ikisi için bir gusleder. (Sekiz yaşını tamamlayan kıza, anasının, anası yoksa, ninelerinin, ablalarının, hala ve teyzelerinin hayz ve nifâs ilmini bildirmeleri farzdır. Bildirmezlerse, kendileri ve kocaları büyük günaha girerler.) 2- Cünüb olduktan sonra yıkanmaktır. Cünüb olmak üç türlüdür: a) Haşefe, yâni zekerin uç kısmı, sünnet derisi altındaki kısım ferce dahil olunca, içeri girince. b) Erkekte koyu beyaz ve kadında akıcı sarı menî, istimna (mastürbasyon) veya başka sebeplerle yerinden şehvetle kopup çıkınca. c) İhtilâm ile, yâni rüyâda şehvetlenip uyandığı zaman, menî veya mezy akmış olduğunu görünce, erkek ve kadın cünüb olur. İhtilâm olduğunu, hâtırlayan kimse, bir yerde menî görmezse, gusletmez. Dayak yemek, ağır bir şey kaldırmak veya bir yerden düşmek gibi sebeplerle menî çıkınca, gusül lâzım olmaz. Cünüb olup, idrar yapmadan gusleden kimseden, sonra menînin geri kalan kısmı, şehvetsiz aksa, tekrar gusül lâzım olur. Bunun için gusülden önce, idrâr çıkararak, idrâr yolunda kalmış olan menî parçasını çıkarmak, sonra gusletmek lâzımdır. Cünüb olduğunu unutan, Cuma namazı için guslederse, temiz olur. Cünüb iken uyumak, cim⒠yapmak günah değildir. Cünübün elini ve ağzını yıkamadan yiyip içmesi tenzîhen mekruhdur. Hayz gören kadın böyle değildir. Çünkü hayz hâlinde iken gusül abdesti alması emrolunmadı. Hayz hâlindeki kadın, göğsünü yıkamadan, çocuğunu emzirebilir. Cünüb kadının, yıkamadan emzirmesi mekruh olur. Hayz bitince, cim⒠ederse ikisi için bir gusül yetişir. Gusül abdestinin sünnet olduğu haller: Bu iki hususun dışında, cuma, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı namazları için ve Arefe günü, Arafât meydanında gusül abdesti almak sünnet-i zevâiddir. Kâfir, Müslüman olunca, gusül abdesti alması müstehabdır. Ayrıca, hac ve ömre için ihrâma girerken, Mekke’ye, Medîne’ye girerken, Müzdelife’de vakfeye dururken, cenâze yıkayacağı zaman, hacamat olduktan sonra, Kadir, Arefe, Berât gecesi ve çocuk onbeş yaşına girince gusletmek müstehabdır. Cünüb veya hayzlı iken câmiye girmek, câmi içinden geçmek haramdır. Kur’an-ı kerim okuması ve Mushafı tutması ve Kâbe-i muazzamayı tavâf etmesi, dört mezhepte de haramdır.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT