BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ramazân ayı mübârek bir aydır

Ramazân ayı mübârek bir aydır

Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki: “Cennetteki güzel köşkler; sözü hoş, selâmı çok, yemek yediren, oruca devâm eden ve gece namazı kılan kimselere verilir.”Ramazân ayının fazîleti pek büyüktür. Bir hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Eğer kullar, ramazân-ı şerîf ayındaki fazîlet ve ihsânları bilselerdi, bütün senenin ramazân ayı olmasını isterlerdi. Çünkü bunda çok sevâp vardır.” Yine Sevgili Peygamberimiz buyurmuşlardır ki: “Ramazân ayı mübârek bir aydır. Allahü teâlâ, size ramazân orucunu farz kıldı. O ayda rahmet (Cennet) kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytânlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir Gecesinin] hayrından mahrûm kalan, her hayırdan mahrûm kalmış sayılır.” [Nesâî] “Ramazân ayı bereket ayıdır. Allah bu ayda, günâhları bağışlar, duâları kabûl eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehennem’e gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrûm kalır.” [Taberânî] ÖZÜRSÜZ ORUÇ TUTMAMAK!.. Ramazân-ı şerîfte, oruç tutmak çok sevâptır. Özürsüz oruç tutmamak büyük günâhtır. Hadîs-i şerîfte, “Peş peşe üç gün oruç tutabilen kimselerin, ramazân orucunu tutmaları gerekir” [Ebû Nuaym] ve “Özürsüz, ramazânda bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, ramazândaki o bir günkü sevâba kavuşamaz” [Tirmizî] buyuruldu. Ama dînî bir ma’zeret varsa oruç tutmamak günâh olmaz. Ramazân ayı ve oruç tutmak hakkındaki hadîs-i şerîflerden birkaçı şöyledir: “İslâm, kelime-i şehâdet getirmek, namaz kılmak, zekât vermek, ramazân orucunu tutmak ve haccetmektir.” [Müslim] “Ramazân orucu farz, terâvîh namazı sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibâdetle geçirenlerin günâhları affolur.” [Nesâî] “Allah yolunda bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü, Allah, yetmiş yıl, âteşten uzaklaştırır.” [Müslim] “Allahü teâlânın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayâline bile gelmeyen ni’met dolu sofrasına, ancak oruçlular oturur.” [Taberânî] “Cennetteki güzel köşkler; sözü hoş, selâmı çok, yemek yediren, oruca devâm eden ve gece namazı kılan kimselere verilir.” [İbn-i Nasr] “Temizlik îmânın yarısı, oruç da sabrın yarısıdır.” [Müslim] “Oruçlu iken ölene, kıyâmete kadar oruç tutmuş gibi sevâp yazılır.” [Deylemî] “Ramazân orucunu tutup ölen kimse, Cennete girer.” [Deylemî] Peygamber Efendimiz yine buyurmuşlardır ki: “Ramazân ayında, âilenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda [cihâd için] yapılan harcama gibi sevâptır.” [İbn-i Ebid-dünyâ] “Bu aya ramazân denmesinin sebebi, günâhları yakıp erittiği içindir.” [İbn-i Mansûr] “Oruç şehveti keser.” [İ. Ahmed] “Bilhâssa oruçlu iken çirkin konuşmayın. Birisi size sataşırsa, ‘Ben oruçluyum’ deyin.” [Buhârî] “Gerçek oruç, yiyip içmeyi değil, boş ve hayâsızca sözü terk etmektir.” [Hâkim] “Oruç tutan, namaz kılan kimse, kıyâmette, mükâfâtını aklı kadar alır.” [Hatîb] BU AYA HÜRMET ETMELİ Dün idrâkiyle şereflendiğimiz mübârek Ramazân ayına hürmet etmek lâzımdır. Hürmet etmek de, Allahü teâlânın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak sûretiyle olur. Oruç tutup da, çeşitli günâhlar işleyen, meselâ gıybet eden, yalan söyleyen, kalp kıran, diğer harâmlardan kaçmayan bir kimse, ramazân ayına hürmet etmemiş olur. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki: “Ramazâna çok hürmet etmelidir. Onun rahmeti mü’minleri sevindiricidir. O öyle bir aydır ki; ilk günleri rahmet, ortası mağfiret ve sonu Cehennem âteşinden kurtulmaktır.” “Allahü teâlâ, ramazân ayında günâh işlemeyi terk eden kimsenin, on bir aylık günâhını mağfiret eder.” “Dikkatli olun. Ramazân ayındaki sevâp ve günâhlar katlarıyla yazılır. Ramazânda çok namaz kılınız. Çok Kur’ân-ı kerîm okuyunuz. Çünkü ramazân ayında okunan Kur’ân-ı kerîmin her harfi için, Cenâb-ı Hak, Cennet bahçelerinden bir bahçe ihsân eder.” “Ramazân ayında bir günâh işleyen, iki azâba müstehak olur. Ramazân ayında bir iyilik eden de, iki sevâba kavuşur.” “Ramazân ayının gündüz ve gecesinde Kur’ân-ı kerîmden bir âyet okuyana, her harfi için bir şehîd sevâbı verilir.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98991
  % 0.53
 • 5.5628
  % -2.49
 • 6.4211
  % -2.84
 • 7.3095
  % -2.49
 • 219.503
  % -1.98
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT