BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Anayasa’da değişiklik

Anayasa’da değişiklik

Devletin en önemli ve en yüce kurumu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasalarımızın askerî veya asker ağırlıklı dönemlerde yapıldığından şikâyet edip durur.



Devletin en önemli ve en yüce kurumu olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasalarımızın askerî veya asker ağırlıklı dönemlerde yapıldığından şikâyet edip durur. Ancak kaç defa müsait zemin oluştu, yeni bir anayasa yapılamadı. Zira partilerimizin anormal boyutlardaki anlaşmazlıkları, hele bazı partilerin bir tadil için mutlaka kendilerine mahsus taleplerde bulunmaları, bizi daha çağdaş bir anayasadan mahrum bıraktı. Şimdilik âcil durumda Anayasa’da yalnız birkaç maddenin değiştirilmesi gündemdedir. Cumhurbakanı’nın tekrar seçilebilmesini sağlıyan tadil, en önemlisidir. Bu arada Meclis dışı adaylar için beşte bir milletvekili imzasından, eski Cumhurbaşkanı’nın istisnası faydalıdır. 110 imzalı önergeyi şu imzaladı, bu pas geçti dedikodusundan bizi kurtarır. Anayasa tadili ve cumhurbaşkanlığı seçiminin açık oyla yapılması çok daha iyi çok daha demokratiktir. Diğer çok medyatik konu, milletvekili emekliliği yasasıdır. Bu konuda bir Anayasa maddesi şarttır. Medyamız fevkalâde hoşlandığı bir mevzudan mahrum kalacak ama, bu iş artık fazla uzadı. Yargıçların ve savcıların maaş ve emeklilik hakları mutlaka ayrı yasa ile düzenlenmelidir. Bunu birkaç ay önce de yazdım. Sayın Yargıtay Başkanı, orijinal üslûbu ile makamına oturdu. Edebiyat, hattâ felsefe dilinden hoşlanıyor. Bir yasama-yargı kapışmasına ihtiyacımız yoktur. Sayın Başkan, yargı mensuplarının maaşlarını düzenliyen özel yasa istemekte haklıdır. Bu yasanın gecikmesi tansiyonu yükseltir. Ordunun da kendisine mahsus yasaları var. Bugünki personel rejimi, Devlet görevlisi kavramının altından girmiş, henüz üstünden çıkamamıştır. Anayasa dahil her türlü yasa, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tekelindedir. Meclis, demokrasinin birinci maddesi olan bu hakkının bilinci ile davranmalıdır. Demokrasinin yürümesinin diğer organları icra, yargı ve medyadır. Zaman zaman yargı ve medya, icra ve yasama ile karşı karşıya gelir. Ancak yargı ve medya, kendini yasama-yürütmenin yerine koymaya heves edemez. Güvenlik kurumları için de aynı ilke bahis konusudur. Demokrasinin tariflerinden biri şudur. Hâkimin ve subayın politika dışında kaldığı rejim...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT