BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Resulullahın hac yolculuğu

Resulullahın hac yolculuğu

Peygamber efendimiz, Medine’ye hicret ettikten sonra bir defa hac etmiştir. Peygamberimizin bu haccı, “ Haccetülvedâ”, Haccetül’islâm”,”Haccetülbelâğ”, “Haccetüttemam” gibi isimlerle anılmıştır.Peygamber efendimiz, Medine’ye hicret ettikten sonra bir defa hac etmiştir. Peygamberimizin bu haccı, “ Haccetülvedâ”, Haccetül’islâm”,”Haccetülbelâğ”, “Haccetüttemam” gibi isimlerle anılmıştır. Hz. İbn-i Ömer’e göre: Peygamberimiz, bu haccında, Müslümanlarla vedâlaşınca “Bu, Vedâ haccıdır!” demiştir. Peygamberimiz, bundan sonra hac yapmamış, bu hac, kendisinin Vedâ Haccı olmuştur. Hz. İbn-i Abbas ise, buna Haccetülvedâ demeyip Haccetül’islâm demeyi daha uygun görmüş, “Peygamber aleyhisselâm, Vedâ Haccını, Haccetül’islâm ismiyle anardı.” demiştir. Peygamberimiz, bu hacda, Müslümanlara hac amellerini bizzat gösterdiği, Vakfeleri, Cemreleri, Tavafı öğrettiği, helâl ve haram olan şeyleri bildirdiği için, bu hac, Haccetülbelâğ olmuştur. “Bugün, sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Size, din olarak Müslümanlığı verip ondan hoşnud oldum” âyeti, Vedâ Haccı sırasında nazil olduğu için Vedâ Haccına, Haccetüt’tamam isminin verildiği de bildirdilmiştir.. Peygamberimiz, hicretin onuncu yılında, zilkade ayında hac için hazırlandı. Kendisiyle birlikte hac etmek üzre hazırlanmalarını Medine’deki Müslümanlara emretti. Medine dışındaki Müslümanlara da hac için hazırlanıp Medine’de toplanmalarını ilân ettirdi. Bunun üzerine, Medine’ye pek çok insan geldi. Herkes, Peygamberimize uymanın çâresini arıyor, onun ameli gibi amelde bulunmak istiyordu. Binek hayvanıyla veya yaya olarak gelmeye gücü yetenlerden hiç kimse geri kalmadı. Peygamberimizle birlikte hacca gidenlerin sayısı, yüz yirmi dört bin ve hattâ Beyhekî’ye göre: Bundan da çoktu. Efendimizin, bu hacda kurban edilmek üzere sürdürdüğü develerin sayısı, yüzü bulmakta idi. Buna, Hz. Ali’nin Yemen’den gelirken Mekke’ye getirdiği develer de dâhildi. Peygamberimiz, Medine’den sürdürdüğü kurbanlık develer üzerine Naciye bin Cündüb’ü memur etti. Naciye’nin yanında yardımcı olarak Eslemlerden iki genç de bulunuyordu. Resulullah, Medine’de yerine Ebû Dücânetüs’Sâidî’yi veya Siba’ bin Urfutatül’Gıfârî’yi vekil bıraktı. İbn-i Ümmü Mektum’un vekil bırakıldığı da, bildirilmiştir. Peygamberimiz, Müslümanlara hep hacdan bahs etmekteydi. İrad buyurduğu hutbesinde İhram’ın, haccın vaciplerini ve sünnetlerini anlattı. Yolculuğa hazır hale gelindi. Yarın: Medine’den yola çıkıldı...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT