BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bahse değer eserler

Bahse değer eserler

Bugün sözünü edeceğim eserlerin çoğunu belki dilleri hizmet alanları veya merakınız olmaması yönlerinden okuyamayacaksınız. Ama biz, kültürümüze hizmet görevi yüklenmiş olarak onları size tanıtmak borcundayız.Bugün sözünü edeceğim eserlerin çoğunu belki dilleri hizmet alanları veya merakınız olmaması yönlerinden okuyamayacaksınız. Ama biz, kültürümüze hizmet görevi yüklenmiş olarak onları size tanıtmak borcundayız. Böylece hem yazanlara çizenlere, ortaya çıkaran gayretlere teşekkür ve dua etmiş oluruz; hem de, böyle himmetleri, ilimsever, yurdunu ve bölgesini sever ve sanatsever okuyucularımıza duyururuz. Bu güzel resimlerin başına, Kültür Bakanlığı’nın Sayın Hasan Duman eliyle hazırlayıp yayımladığı iki ciltlik Osmanlı Sâlnâmeleri ve Nevsalleri Bibliyografyası”nı koymak istiyorum. Medenî dünyanın kütüphane ve üniversitelerine derhal yayılacak olan bu eser için, sayın Kültür Bakanı İstemihan Talay mektubunda şöyle diyor: Nitekim Osmanlı arşivlerinden haberli uluslararası üne sahip tarihçiler şu gerçeği açık yüreklilikle dile getirmektedirler. “Osmanlı arşivleri gereği gibi tasnif edilip taranmadan sağlıklı bir dünya tarihi yazmak imkansızdır.” Onun için arşivlerimizi çağdaş ölçülere göre tasnif edip dünya araştırmacılarının hizmetine sunmak durumundayız. Osmanlı Devleti kuruluşunun şu 700. yılında büyük imparatorluğumuzun Eyalet, Vilâyet ve Sancaklar olarak yayıldığı haritayı, bari isimler olarak bilmek ve anmak istemez misiniz? Buyurun öyleyse; (ve bahsettiğimiz Sâlnâmeler Kataloğu’nu araştırın: 1280 H/1863 M. yıllarında Ali ve Fuad paşalar, eyaletlerin düzenlenmesi işini yeniden ele aldılar. Niş Valisi Mithat Paşa İstanbul’a çağrıldı. Fuad Paşa, Silistre, Vodin ve Niş eyâletlerini birleştirerek Tuna eyâleti adı ile bir eyâlet teşkil edildi. Edirne Vilayeti-Tuna Vilâyeti-Buğdan Eyaleti-Eflak Eyaleti-Sırbistan Eyaleti-Bosna Vilâyeti-İşkodra Vilâyeti-Yanya Vilâyeti-Sebnik Vilâyeti-Girid Vilâyeti-Cezair-i Bahr-i Sefîd Vilâyeti-Sakız Sancağı-Hüdavendigâr Vilâyeti-Aydın Vilâyeti-Konya Vilâyeti-Ankara Vilâyeti-Kastamonu Vilâyeti-Sivas Vilâyeti-Trabzon Vilâyeti-Erzurum Vilâyeti-Diyarbekir Vilâyeti-Halep Vilâyeti-Bağdad Vilâyeti-Hicaz Vilâyeti-Yemen Eyâleti-Trablus/garp Vilâyeti-Ma’muret-ül-Aziz Vilâyeti. * * * Gittikçe gelişmekte olan karikatür sanatımızın önde gelen yeni-iç açıcı ve çok anlamlı bir yayını olarak dostum Yalçın Turgut Balaban’ın kendi adını taşıyan, baskı güzelliği ve ma’na yüklü albümünü salık veriyorum. (Akit Gazetesi Faks/0212 445 21 34) * * * Sâmiha Ayverdi-Ekrem Hakkı Ayverdi Bibliyografyaları büyük dostlarımın, büyük himmet ve yurt sevgisiyle meydana getirdikleri büyük eserleri inceleyerek inanılmaz güzellik ve faydalıkta yeni iki eser ortaya koyan sevgili İsmet Binark’a minnet borcumun biraz daha arttığını seziyorum. Türk arşivciliği Binark’ın himmeti ile, çok eserli, çağdaş yalnız bize değil, dünyaya da hizmet eden bir boyut kazanmıştı. Seçkin hizmetlerini her alanda görüp sevinmeye devam ediyorum. Aynı şekilde hizmetin ehline verilmesini, gönül dileğim olarak ilgili iktidara duyuruyorum. (İsteme Adresi: Kubbealtı Neşriyat Faks: (0212 638 02 72)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT