BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Avusturya ırkçılığı

Avusturya ırkçılığı

Niye öyle şaşkınsınız? Avusturya’da ırkçılık niye sizi dehşete düşürüyor. Bu ülke XIX. yüzyılda anti-semitizm dediğimiz Musevi düşmanlığının beşiğiydi. En fazla “anti-semit” olan parti iktidara gelmişti. Bu virüs, Almanya’ya sıçramış, Hitler’i üretmişti.Niye öyle şaşkınsınız? Avusturya’da ırkçılık niye sizi dehşete düşürüyor. Bu ülke XIX. yüzyılda anti-semitizm dediğimiz Musevi düşmanlığının beşiğiydi. En fazla “anti-semit” olan parti iktidara gelmişti. Bu virüs, Almanya’ya sıçramış, Hitler’i üretmişti. Museviler’e eziyet, getolarına hücum bu ülkeden başlamıştı. Demek ki, kültürel kompleksler genetik. Nesilden nesile aktarılıyor. Eğer bir dönem “sümen altı” edilmişse, sebebi Soğuk Savaş’ın bastırışı ve Sovyetler’in tazyikidir. Doğu Avrupa’dan o “heyul┠kalkınca, “Haydi, eski günlere dönelim” diye gömülen baltalar çıkarılmış, kan davaları aktüelleştirilmiştir. Tabiî, küreselleşmenin de rolü var. Küresel ekonomiye monte olamayıp, globalleşmenin ulusaltı açmazlarına kapılanlar bir nevi ilkel kabilecilik dürtüsüyle mikro milliyetçiliklerini ırkçılık (asabiya) istikametinde sürdürürler. Ki Avusturya’da olan odur. Ekonomisi iyi olmayan, dünyadan kopuk toplumlar reçeteyi bulamayınca, faturayı başkalarına çıkarırlar. Dün “Judenraus” diyenler bugün”Turkenraus” diyeceklerdir ve Avusturya’daki potansiyel tehlike o ülkede yaşayan soydaşlarımızı çok rahatsız edebilecektir. Tedbirler almalıyız. Ayrıca, Avusturya tek örnek değil. Daha belirgin olan. Daha “belirgin” olanı dedim; çünkü Heider anti-semit eğilimleri sergiledi. Eğer Musevî düşmanlığından şüphelenmese ve adam sadece Müslüman ve Asyalı göçmenlere ilişkin rahatsızlıklar gösterse büyük ihtimâl kimse sesini çıkartmayacaktı. Nitekim, Museviler’e ilişilmedikçe, Avrupa’da zencilere, Müslümanlar’a, Asyalılar’a yönelik küçümseyici tavırlar, hattâ şiddete dönüşen kampanyalar o bölgede “ahvâl-i adiye”den sayılmakta ve “ırkçı” eylemler olarak kasıtlı bir şekilde nitelendirilmemektedir. Yoksa, malûm Avrupalılık medeniyesine hâlel gelir. Kısacası, Avrupa’da da yine küreselleşme ile birlikte III. Dünya oluşmuş ve global ekonomiye entegre olamayan sınıflar şiştikçe, sosyal dokuda emniyet süpapları atmaya başlamış ve bu tazyik yabancı düşmanlığı (ecânibgürizlik) olarak kendini dışa vurmuştur. Dazlaklar, Holiganlar bizim magandaları aratır vaziyettedir. Satanistleri bile. Demek İsrail alarma geçmese, biz seyirci kalacaktık. Umursamayacaktık bile.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT