BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Vekil İmam-Hatipler’e kadro verilsin

Vekil İmam-Hatipler’e kadro verilsin

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt içinde ve yurt dışında hizmet sunan, Başbakanlığa bağlı, ülkemizin önemli ve güzide kurumlarından birisidir. Yaklaşık 30 yıldır, Teşkilat Kanununun günümüz şartlarına göre hâlâ çıkarılamamış olması da çok üzüntü verici bir durumdur.Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt içinde ve yurt dışında hizmet sunan, Başbakanlığa bağlı, ülkemizin önemli ve güzide kurumlarından birisidir. Yaklaşık 30 yıldır, Teşkilat Kanununun günümüz şartlarına göre hâlâ çıkarılamamış olması da çok üzüntü verici bir durumdur. Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerinde, kadrosuzluk sebebiyle veya dolu kadroyu işgal eden personelin kanuni izin, askerlik izni ve geçici görevler sebebiyle, işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde, aksamalar olmaktadır . Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma sebepleriyle, işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde, yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan ya da açıktan vekil atanabilir. Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır. Ancak, “ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir” hükmü uyarınca, vekaleten görevlendirme yapılarak hizmet sürdürülmektedir. Vekaleten atama ve görevlendirme işlemleri; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Genelgesinde belirlenen “Dolu kadrolara geçici olarak vekaleten veya tedviren görevlendirmelerin tamamı, mahallî mülkî âmirlerden alınacak onaylarla yapılacaktır. Dolu il müftülükleri kadrolarına yapılacak vekaleten görevlendirme onayları Başkanlığa gönderilecektir” hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Vekil İmam-Hatipler, Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesinin 107. Maddesi’nde belirlenen, asil İmam-Hatiplerin yürüttükleri görevleri yaparlar. Vekil İmam-Hatipler görevlerini bu çerçevede yürütürlerken; izin kullanamama, askerlik hizmetine gidenlerin de görevlerine dönememe, görev yeri değişikliği sıkıntısı yaşandığında görevinden ayrılmak zorunda kalma gibi sıkıntılarla karşı karşıya gelmektedir. Ayrıca 3/2 oranında maaş almaktadırlar. Türkiye genelinde yaklaşık 650 civarında vekil İmam-Hatip bulunmaktadır. İlk defa 1977 yılında, daha sonra 27.04.2005 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilip, 03.05.2005 tarihi ve 25804 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 5338 sayılı kanunla, Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna eklenmiş Geçici 11 Maddeye göre; İmam-Hatip kadrolarına vekâleten atananlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevli olanlar veya askerlik hizmeti nedeniyle söz konusu görevden ayrılmış olanlar Devlet Personel Başkanlığınca açılan kamu personeli seçme sınavlarının herhangi birinden, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek yeterli puanı almış olmaları şartıyla, aynı göreve aday İmam-Hatip olarak atanmış sayılırlar. Bu kişilerden asaleti tasdik edilenlerin vekil İmam-Hatiplikte geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilir.” Vekil İmam-Hatiplerin asaleten atanmaları sağlanmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu çıkartılması çalışmalarının yapıldığı günümüzde sıkıntı içerisinde fedakârca hizmet sunan Vekil İmam-Hatiplerin kadroya geçirilmesi en tabii hakları olsa gerektir. Bu itibarla, hem verilen din hizmeti açısından, hem de bu hizmeti verenlerin emekleri dikkate alınarak, asaleten kadrolara atanmalarını sağlanması hususunda gerekenlerin yapılmasını istiyoruz.  Vekil İmam-Hatipler adına Doktor maaşı ile mühendis maaşı arasında bu kadar fark bulunması normal mi? Doktorların maaşları yükseltildi. Çok verilmiş demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Mühendisler neden alamıyor, aramızda bu kadar fark olması normal mi? Düşünün, ben yüksek mühendisim ve aldığım emekli maaşı 1400 TL iken, pratisyen hekim (aynı süre eğitim aldık, ikimiz de 6 yıl) 2052 TL alıyor, burada bir yanlışlık var. Son zamanlarda mühendisler çok mağdur oldular. Memurlara sendikal haklar verildiğinde bir arkadaşımız çok söylemişti, ona inanmamıştık. Mühendisler ayrı sendikalaşmalı demişti de onu dinlememiştik. Haklıymış... Son zamanlarda mühendisler gerçekten çok mağdur oldu. Bir mühendisle doktor arasında bu kadar uçurum olmamalı. Doktorların maaşına diyeceğim bir şey yok, demek ki hata bizde, yeterince sesimizi duyuramıyoruz... Abdullah Aközel (Maden Yüksek Mühendisi) > Adres: İhlas Medya Plaza 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna/İSTANBUL Tel: (0212) 454 38 22 Faks: (0212) 454 31 00
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT