BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Yenilikçiler Erbakan’ı aşamaz

Yenilikçiler Erbakan’ı aşamaz

Fazilet’te uç veren arayışlar ve partinin Gelenekçiler-Yenilikçiler diye ikiye bölünmesinin iddia edildiği gibi sonuç getirmesi zordur. Kısa vadede ne parti bölünür ne de doğum olur. FP, Erbakan Hoca’nın tapulu malıdır ve Hoca tapulu arazisine yenilikçi mimarisiyle ev yaptırmaz...Fazilet Partisi’nde uç veren arayışlar iki temel nedene dayanıyor: 1) Yanlış taktik, strateji ya da politikalardan kurtulmak. 2) Partinin MNP, MSP ve RP gibi aşiretçi-tutucu kimliğinden çıkarılıp cemaatten cemiyete taşınması yani Türkiye’nin tamamına hitap etmesi ve evrensel değerlerle barışması. İtirazları birinci şıkta olanların yani yanlış politikaya başkaldıranların fazlaca bir kıymet-i harbiyesi yoktur. Bu itiraz günübirlik uygulamaları kapsadığı için kısa sürede balon misali sönecektir. Önemli olan ikinci şıktır ve Fazilet’te alçak perdelerden bile olsa koro halinde terennüm edilmeye başlanan asıl olay odur. Yani FP’nin MNP, MSP ve RP mirasını inkar etmese de o zeminle yetinmemesi ve geniş bir alana yayılınması. Başka bir ifade ile FP’nin Türkiye’nin partisi olması. TARİHSEL İBRET Aslında Fazilet’in doğumu sürecinde hedeflenen de oydu. Prof. Yalçıntaş, Cemil Çiçek, Ali Coşkun ve Abdülkadir Aksu gibi pek çok kalite bu sebeple bu partiye koşmuşlardı. Ama olmadı. RP nasıl MSP’den farklı olamadı ise, FP de RP’den farklı olamadı. FP de diğerleri gibi aşiretçi bir kimliğe büründü ve Erbakan patentini taşıdı. Oysa Erbakan Hoca hem yasaklıydı, hem de MNP, MSP ve RP örneklerinde olduğu gibi bir yerlerde yanlış yapıyordu. Öyle ya yanlış yapılmasaydı üç parti de 20 yıllık bir zaman diliminde art arda kapatılır mıydı? Tarihsel ibrete rağmen FP’de de önder Erbakan Hoca oldu. Hoca resmi vekili Kutan ve fiili vekili Asiltürk’le kaptanlığını dolaylı olarak deruhte etti. Başka bir anlatımla Fazilet Partisi seçim sürecindeki erteleme çabalarında da ispatlandığı gibi adeta Erbakan Hoca’nın “siyasete dönme aracı” kimliğine büründü. Bu ve benzer hatalarla, eklenen diğer yanlışlar FP’nin imajını ve inandırıcılığını zaafa uğrattı. İşte bunu fark eden FP’deki akıllı beyinler, hem kuruluş amacıyla hiç örtüşülmediği yani Avrupai tarzda çağdaş muhafazakar parti kimliğine oturulamadığı, hem de art arda yapılan hatalar sebebiyle yeni bir arayışa girdiler. NASIL BİR ARAYIŞ? Peki bu arayış hangi kalıba mı oturacak? Hayır, bazılarının iddia ettiği gibi hemencecik yeni bir partinin kurulması mümkün değil. Dahası, partinin akşamdan sabaha bölünmesi de zor. Merkez sağ’da ve hatta MHP’de yaşanan bölünme ve parçalanmalardan Fazilet mensupları hayli dersler çıkardı. Ayrıca FP örgütü diğer parti örgütlerine hiç benzemiyor. Kuşkusuz uzun vadede bölünme ve yeni bir parti imkansız değildir ancak yakın ve hatta orta vadede böyle bir şey muhtemel bulunmuyor. Bunun yerine ilk etapta hedeflenen partinin restorasyonudur. Restorasyon içinde FP’nin ele geçirilmesi yani öncelikle lider ve yönetim kadrolarının değişmesi, ardından da zihniyetinin rötuşlanması hedefleniyor. Yenilikçiler-Gelenekçiler sürtüşmesi ya da rekabetinin içeriği budur. MÜSİAD ÖRNEĞİ Peki yenilikçi kanat Abdullah Gül, Bülent Arınç veya başka bir adayla hedefe varabilir mi? Bize göre böyle bir ihtimal yüzde 1 bile değildir. Şunun için: Fazilet platformunu Erbakan Hoca tapulu malı gibi görür. Hiç Erbakan Hoca tapulu arazisine gecekondu kurdurur mu? 20 yıldır neredeyse dükkanı gibi gördüğü bir yapının anahtarını Erbakan Hoca oğlu Fatih’in dışında kimselere vermez, vermeye kıyamaz. Olmaz ya, kazara böyle bir şey olsa Hoca hemen yeni bir parti kurdurur ve FP’nin altını boşaltır. İşte MÜSİAD örneği ortada: MÜSİAD, Erbakan Hoca’ya biraz kem-küm edince Hoca hemen MÜSİAD’ı dışladı ve Anadolu Aslanları adlı bir işadamı örgütünü kurdurdu. MÜSİAD gibi gerçekten etkili bir kuruluşa bile bunu reva gören Erbakan Hoca, onlarca yıldır emek verdiği ve ördüğü partisinin elinden çıkarılmasına nasıl rıza gösterir? Göstermeyince ne mi olacak? Bize göre Fazilet’teki yenilikçiler Erbakan’ı aşamaz ve de yeni bir oluşuma da kolay kolay gidemez. Olacağı, bu kitlenin merkez sağ’da değişik eğilimlerle kurulacak yeni bir oluşuma katılmadır. FP’nin yenilikçilerinin bundan başka yolu yok gibi görünüyor. Dolayısı ile yenilikçiler bu tür bir çabaya dolaylı destek verebilir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT