BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Küfre düşüren ifadeler

Küfre düşüren ifadeler

Küfre sebep olan bir sözü, tehdit edilmeden söyleyenin imanı gider. Çünkü her müslümanın bilmesi gereken şeyleri öğrenmesi farzdır.



Küfre sebep olan bir sözü, tehdit edilmeden söyleyenin imanı gider. Çünkü her müslümanın bilmesi gereken şeyleri öğrenmesi farzdır. Bilmemesi özür olmaz, büyük günahtır. Küfre girenin önceki ibâdetleri yok olur. Tövbe edince, geri gelmez. Tövbe için yalnız Kelime-i şehadet söylemek yetmez. Küfre sebep olan şeyden de tövbe etmesi gerekir. Muteber eserlerde bildiren insanı küfre düşüren (kâfir yapan] söz ve işlerden bazıları şunlardır: 1- Allahü teâlâya layık olmayan şey söylemek. Mesela (Allah, gökten bize bakıyor.) demek. Böyle söylemek Allahü teâlâya mekan isnad etmek olur. Dünya, gezegenler, cennet ve cehennem ezeli değildir, sonradan yaratılmıştır, mahluktur. Yer ve gökler yok iken de Allahü teâlâ var idi. İslâm âlimleri, (Allah her zaman ve her yerde ebedi olarak hazır ve nazırdır.) demenin caiz olduğunu bildirmişlerdir. Ancak, Allahü teâlâ zamanlı ve mekanlı olmadığı için bu söz, görünüş üzere kalmaz, mecaz olur. Bu bakımdan (Allah, zamansız ve mekansızdır, hiçbir yerde olmayarak hazır ve nazırdır.) demek caiz olur. Allah akıllıdır, şuurludur, iyi düşünür demek. Böyle demekle Allah yaratıklara benzetilmiş oluyor. Esma-i hüsnadan olan Hâlık, Razzak gibi isimleri çocuklara veya iş yeri ismi olarak koymamalı. Aziz, Reşid gibi isimleri de koymamak iyidir. Fakat konması da caizdir. 2- Peygamberleri küçültücü şey söylemek. Mesela (İlk insan vahşi idi.) demek. [Çünkü ilk insan Adem peygamberdir.] 3- Melekleri küçültücü şey söylemek. Mesela (Senin bakışın bana Azrail gibi geliyor.) demek veya (Ben Cebraile bile güvenmem) demek. 4- Hakiki İslâm âlimlerinin tazim gerektiren sözlerini, fıkıh kitaplarını ve fetvalarını tahkir etmek. 5- Ahirette olacak şeylerle alay etmek. Mesela (Ben cennete değil, güzel nataşalar olan cehenneme gitmek isterim.) demek. 6- Kur’an-ı kerimde ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiş ve İslâm âlimlerinin kitapları ile her tarafa yayılmış, inanılması zaruri olan din bilgilerinden birine inanmamak veya önem vermemek. Mesela (Ben cinlere, nazara inanmam.) demek veya haram olduğu bilinen bir şeyi yiyip içerken besmele çekmek. 7- Gayr-i müslimlerin dinî ayinlerini, bayramlarını beğenmek. Mesela zaruretsiz Noellerini kutlamak. 8- Kur’an-ı kerimi teganni ile [şarkı okur gibi] okuyan hafıza, ne güzel okuyor demek. 9- Kâfirlerin ibâdet olarak yaptıkları ve kâfirlik alameti olan veya İslâmiyeti inkâr etmek ve inanmamak alameti olan ve tahkir etmemiz vacip olan şeyleri yapmak veya kullanmak. Bunlardan meşhur olanlarını bilmeyerek veya şaka olarak veya herkesi güldürmek için yapmak da küfürdür. Mesela zünnar denilen papaz kuşağını bağlamak. Bunları mizah için, başkalarını güldürmek için de kullanmak küfre sebep olur. İtikadının doğru olması fayda vermez. 10- Yunan felsefecileri gibi, dünya ezelî ve ebedî demek. 11- İslâmiyet’e, (İslâm düşüncesi) demek. Çünkü İslâmiyet bir düşünce sistemi değildir. İlâhî emir ve yasaklara düşünce demekten çok sakınmalıdır! İçinde (İslâm düşüncesi), (İslâm nazariyesi) gibi ifadeler bulunan kitaplar çok zararlıdır. 12- (Yahudiler de, Hıristiyanlar da Allah’a inandıkları için cennete gidecekler) demek. 13- Mucizeyi veya kerameti inkâr etmek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT