BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Resulullahın Kâbe’yi tavafı

Resulullahın Kâbe’yi tavafı

Kâinatın efendisi, ridasının bir ucunu, sağ koltuğunun altından alıp sol omzunun üzerine atmış ve sağ kolunu açmış olduğu halde, Beytullâh’a girdi. Doğruca Hacer’ül’esved rüknüne vardı. Onu, istilam etti.Kâinatın efendisi, ridasının bir ucunu, sağ koltuğunun altından alıp sol omzunun üzerine atmış ve sağ kolunu açmış olduğu halde, Beytullâh’a girdi. Doğruca Hacer’ül’esved rüknüne vardı. Onu, istilam etti. İstilam, Hacerülesved’e elle dokunmak, yahud onu öpmek demektir. İstilam ederken, Efendimizin gözleri yaşla doldu: “Bismillâhi vallâhü ekber! İmânen billâhi ve tasdîkan bimâ câe bihî Muhammedün Sallallâhü aleyhi vesellem. Bir rivayette de “Allâhümme îmânen Rabbike ve tasdîkan bikitâbike ve vefâ en biahdike ve ittibâen ve Sünneti Nebiyyike ve habîbike Sallallâhü aleyhi vesellem” diyerek Hacerülesved köşesinden tavafa başladı. Tavafın ilk üç devresinde adımlarını kısaltıp omuzlarını silkelemek suretiyle hızlı ve çalımlı yürüdü. Yemen ve Hacerülesved köşesine geldikçe “Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten vekınâ azâbennâr “ (Bakare: 201) âyetini okumakta idi. Resulullah efendimiz “Yemen köşesine yetmiş melek vazifelendirilmiştir. Kim “Allahümme innî es’elükel afve vel âfiyete fiddünyâ vel’âhire. Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil’âhireti haseneten vekınâ azâbennâr. Ve edğılnel cennete me al ebrâr yâ Azîzu yâ Rahman yâ Rabbel âlemîn” Ey Allahım! Dünya ve ahirette senden af ve âfiyet dilerim. Ey Rabbimiz! Bize dünyada hasene ver. Âhirette de, hasene ver. Bizi, Cehennem azâbından koru! Derse, melekler “Âmîn! “ derler, buyurmuştur. Resulullah, tavafın kalan dört devresini de, ağır ağır yürüyerek yaptı. Peygamberimiz, tavafın bu bölümünü tamamlayınca, Hacerülesved’i öptü. Ellerini, onun üzerine koyduktan sonra yüzüne sürdü. Halkın arasından güçlükle geçip Makam-ı İbrâhim’e erişti. Makam-ı İbrâhim’in arkasında, Makam’ı, Kendisiyle Beytullâh arasına alarak iki rekât namaz kıldı. Efendimiz, bu namazda İhlâs sûresiyle Kâfirûn sûresini okudu. Bundan sonra, sesini, halka işittirecek derecede yükselterek “İbrâhim’in Makamını namazgâh edininiz! (Bakare: 158) meâlli âyeti okudu. Sonra, dönüp Hacerülesved’i tekrar istilâm etti. Hz. Ömer’e “Ey Ömer! Sen, güçlü adamsın. Hacerülesved’e erişmek için, omuz vurma! İnsanları, zaifleri, rahatsız etme! Kendin de, rahatsız olma! Eğer, tenhâ bulursan, onu, İstilâm et! Olmazsa, uzaktan el sürüp öpme işâreti yap ve Kelime-i tevhid oku, tekbir getir, geç!” buyurdu. Abdurrahman bin Avf’a da, “Ey Ebû Muhammed! Hacerülesved rüknünde nasıl istilâm yaptın?” diye sordu. Abdurrahman bin Avf “Her defasında, istilâm yaptım, bıraktım!” dedi. Efendimiz “İsâbet etmişsin!” buyurdu. Yarın: Resulullah efendimizin sa’y etmesi
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT