BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Resulullah efendimizin sa’y etmesi

Resulullah efendimizin sa’y etmesi

Resulullah efendimiz, tavaftan sonra, Kâbe’nin Benî Mahzum kapısından çıkıp Safa tepeciğine gitti.Oraya yaklaşınca “Şüphe yok ki, Safâ ile Merve, Allahın Şeâirinden, Allah’a ibâdete vesîle olan nişânelerdendir,” meâlindeki âyeti okudu.“Allahın, başladığından, başlıyorum!” buyurdu.Resulullah efendimiz, tavaftan sonra, Kâbe’nin Benî Mahzum kapısından çıkıp Safa tepeciğine gitti. Oraya yaklaşınca “Şüphe yok ki, Safâ ile Merve, Allahın Şeâirinden, Allah’a ibâdete vesîle olan nişânelerdendir,” meâlindeki âyeti okudu. “Allahın, başladığından, başlıyorum!” buyurdu. Sa’y etmeye, Safâ’dan başladı. Onun üzerine çıktı. Beytullâhı görünce kıbleye yöneldi. Beytullâh’a bakarak, Allah’ı tevhîd ve tekbir etti. Üç kerre “Bir olan Allah’tan başka ilâh yoktur. O’nun eşi, ortağı yoktur. Mülk, Onundur. Hamd, Ona mahsustur. Diriltir, öldürür. Hem O, her şeye kadirdir. Allah’tan başka ilâh yoktur. Allah, va’dini yerine getirdi. Kuluna, yardım etti. Toplanmış olan bütün kabileleri, yalnız başına bozguna uğrattı!” dedi. Efendimiz, tekrar Allahı tekbir ve Ona hamd ettikten sonra, duâ etti. Duâda söylediklerini de, üç kerre tekrarladı. Sonra, Safâ tepeciğinden, Merve tepeciğine doğru yürüyerek indi. Peygamber efendimiz, arkada, Müslümanlar da, önde oldukları halde, Safâ ile Merve arasında Sa’y yapmağa başladı. Peygamberimiz, Sa’y hızlı yapıyordu. Bu hızlanışı, Sa’y vadisinin ortasına gelince, yapıyor, ortayı geçince, tabiî yürüyüşüne devam ediyordu. Müslümanlara da “Ey insanlar! Şüphe yok ki: Yüce Allah, Sa’yı, size vâcib kıldı. Sa’y, yapınız!” buyuruyordu. Peygamber efendimizin, Sa’y vadisi içinde: “Rabbiğfir verham ve entel eazzül’ekrem=Yâ Rab! Beni magfiret eyle! Bana rahmet et! En azîz, en kerîm Sensin!” diyerek duâ ettiği de, bildirilmiştir. Peygamber efendimiz, Merve tepeciğine ulaşıp çıktığı zaman, Safâ tepeciğinde yaptıklarını, Merve tepeciğinde de aynen yaptı. Peygamber efendimizin Vedâ Haccında üç tavafı olup Kudum tavafı olan ilkini yaya olarak yapmıştır. İkincisi, Kurban günü yaptığı farz olan tavaftır. Üçüncüsü de Vedâ tavafıdır. Hayvan üzerinde olarak yaptığı tavaf, ikinci veya üçüncü tavafı veya her ikisi de olabilir, denildi. Sa’ye gelince, bunu da, Peygamber efendimiz, önce yürüyerek yapmış, sonra da, hayvan üzerinde tamamlamıştır. Peygamber efendimiz, Safâ’dan Merve’ye yedi kerre gidiş-gelişle Sa’y’ını Merve’de tamamladı.
Kapat
KAPAT