BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hazret-i Ali de hacca yetişmişti...

Hazret-i Ali de hacca yetişmişti...

Peygamber efendimiz, daha önce, Hz. Ali’yi Necran’a göndermişti. Hz. Ali, Yemen’den, Peygamber efendimize aid zekât develeriyle Mekke’ye geldi. Hz. Fâtıma’yı, ihramdan çıkanlar arasında buldu.Peygamber efendimiz, daha önce, Hz. Ali’yi Necran’a göndermişti. Hz. Ali, Yemen’den, Peygamber efendimize aid zekât develeriyle Mekke’ye geldi. Hz. Fâtıma’yı, ihramdan çıkanlar arasında buldu. Hz. Fâtıma, boyalı elbise giymiş ve sürme çekmişti. Hz. Ali, sebebini sorduğunda, Hz. Fâtıma “Bunu, bana babam emretti.” dedi. Hz. Ali, Peygamber efendimizin yanına gitti. Hz. Fâtıma’nın yaptıklarını haber verince, Peygamber efendimiz “Doğru söylemiş. Sen, hacca niyetlenirken ne dedin?” diye sordu. Hz. Ali “Ey Allahım! Resûlün, neye niyetlendiyse, ben de, ona niyet ettim! dedim.” dedi. Peygamber efendimiz, “Benim yanımda kurbanım var. Sen de, ihramdan çıkma!” buyurdu. Efendimiz, Mekke’de dört gün; Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri kaldı. Beşinci (Perşembe) Terviye günü, Peygamber efendimiz, Beytullâh’ı yedi kerre tavaftan sonra, güneş batıya eğildiği sırada, hayvanına bindi. Ebtah’tan, Müslümanlarla birlikte Mina’ya doğru hareket etti. Mina’da, Dârül’imâre’nin bulunduğu yere indi. Hz. Âişe “Yâ Resûlallah! Mina’da, senin için bir gölgelik yapalım mı?” diye sordu. Peygamber efendimiz “Hayır! Mina, önce gelenin, deve çökertme yeridir.” buyurdu. Hz. Âişe’nin isteğini kabul etmedi. Peygamber efendimiz, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını Mina’da kıldı. Geceyi, Cuma gecesini Mina’da geçirdi. Mina, Mekke’ye bir fersah uzaklıkta, iki mil uzunluğunda, Harem dahilinde ve Meşâirdendir, Cemre ibadeti için belirlenmiş mübârek bir yerdir. Efendimiz, sabah namazını da Mina’da kıldı. Güneş doğuncaya kadar bekledi. Nemire’de, Kendisine kıldan bir çadır kurulmasını emretti. Mina’da güneş doğduğu zaman, Peygamber efendimiz, hayvanına bindi. Zilhiccenin dokuzuncu Cuma günü, sabahleyin, umûmî yolun sağındaki Dabb yolunu tutup Arafât’a doğru hareket etti. Dabb yolu, Müzdelife’den Arafat’a giden kısa yol olup Musâ aleyhisselâmın yoludur. Mina’dan Arafat’a giderken, Eshabın kimi telbiye ediyor, kimisi de tekbir getiriyordu. Kureyşîler, kendilerinin cahiliye çağında yaptıkları gibi, Peygamber efendimizin de Müzdelife’deki Meş’ar-ı Haram’da duracağında şüphe etmiyorlar Müzdelife’yi geçmez, orada vakfe yapar sanıyorlardı. Nevfel bin Muaviyetüd’di’lî, Peygamber efendimizin yanı başında gidiyordu. “Yâ Resûlallah! Kavmin, Cem’de (Müzdelife’de) vakfe yapacaksın sanıyordur?” dedi. Peygamber efendimiz “Ben, Peygamberliğim bildirilmeden önce de, onlara aykırı olarak Arafat’ta vakfe yapmışımdır.” buyurdu. Müzdelife’yi geçip gitti.
Kapat
KAPAT