BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gençler, terör örgütlerinin alt yıpısı

Gençler, terör örgütlerinin alt yıpısı

Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütlerinin iç yapısını ortaya koyan bir araştırma yaptı.Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütlerinin iç yapısını ortaya koyan bir araştırma yaptı. Yakalanan örgüt üyeleri ve sempatizanlarının verdiği ifadeler ile ele geçen örgütsel dokümanlardan ortaya çıkan sonuç şu: PKK terör örgütü üyelerinin yüzde 5’ini, 19 ve daha küçük yaş, yüzde 39’unu, 20-29, yüzde 29’unu, 30-39 yaş ve yüzde 27’sini de 40 yaş üzerindeki kişiler oluşturuyor. Sol örgüt üyelerinin ise yüzde 34.7’sini 15-20, yüzde 37.6’sını 20-30, yüzde 27.7’sini 30 yaş ve üzeri, sağ terör örgüt üyelerinin yüzde 89.5’ini 15-29 ve yüzde 8’ini de 30 yaş üzerindeki kişilerin oluşturduğu görülüyor. Sağ terör örgütünün içinde 11 ile 14 yaş grubunun da yüzde 2.5’luk bir paya sahip olduğu tahmin ediliyor. Yine aynı araştırmada, terör örgütü üyelerinin eğitim durumları da açıklanıyor. PKK terör örgütü üyelerinin 38’inin ilkokul, yüzde 9’unun ortaokul, yüzde 16’sının lise, yüzde 9’unun üniversite, yüzde 7’sinin yüksekokul mezunu olduğu, yüzde 8’inin sadece okur-yazar, yüzde 13’ünün de okur-yazarlığı bulunmadığı görülüyor. Sol terör örgütü üyelerinin yüzde 29.9’unun ilkokul, yüzde 14’ünün ortaokul, yüzde 33.5’i lise, yüzde 20.7’sinin yüksekokul mezunu olduğu görülürken, yüzde 1.9’unun ise okur-yazar olmadığı anlaşılıyor. Sağ terör örgütlerinde ise okur-yazarlığı olmayan üye bulunmuyor. Bu örgütteki üyelerin yüzde 19’unun ilkokul, yüzde 14’ünün ortaokul, yüzde 40.5’inin lise ve yüzde 22.5’unun da yüksekokul mezunu olduğu görülüyor. Bu örgütte, herhangi bir okul bitirmeyen ancak okur-yazarlığı olan grubun oranı da yüzde 4 olarak kaydedildi. Araştırmada, PKK terör örgütü üyelerinin mesleklerine yer verilmiyor. Ancak, sol terör örgütü mensuplarının yüzde 56’sı işsiz-serbest, yüzde 26.9’unun öğrenci, yüzde 13.3’ünün işçi, yüzde 3.8’inin ise memur olduğu görülüyor. Sağ terör örgütü mensuplarının yüzde 28.4’ünün serbest meslekle uğraştığı, yüzde 27’sinin öğrenci olduğu, yüzde 14’ünün işçilik yaptığı ve yüzde 30.6’sının ise diğer meslek gruplarına dahil oldukları bildiriliyor. PKK terör örgütü üyelerinin yüzde 92’sinin erkek, yüzde 8’inin de kadınlardan oluştuğu yer alıyor. Yine aynı örgüt üyelerinin yüzde 54’ünün evli, yüzde 46’sının bekar olduğu tespit edilirken, itirafçıların da yüzde 93.6’sı erkek, yüzde 6.4’ü ise kadın olduğu görülüyor. Aynı araştırmada, sol terör örgütü üyelerinin yüzde 79.3’ünün kent merkezlerinde, yüzde 20.7’sinin köy ve kırsal kesimlerde, sağ terör örgütü mensuplarının ise yüzde 97.5’inin kentlerde, yüzde 2.5’inin ise köy ve kırsal kesimde yaşadığı belirtiliyor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT