BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İbrahim bin Usayfir “kuddise sirruh” -3-

İbrahim bin Usayfir “kuddise sirruh” -3-

Bu zat sohbetlerinde talebeye bilhassa, İşaret buyururdu, amellerde ihlâsa.İhlâssız ameller... Bu zat sohbetlerinde talebeye bilhassa, İşaret buyururdu, amellerde ihlâsa. Derdi ki, (Allah için yapılmazsa bir amel, Görülmez faidesi, yapılsa da mükemmel. Bir “İlim talebesi” vardı ki bir beldede, Zengin bir tüccar ile, yürürlerdi bir yerde. Lâkin çok fakir idi, o ilim talebesi, Eski ve yırtık idi, üstünde elbisesi. Ve hattâ yürüyorken, o tüccarın yanında, Ayakkabısı bile, yok idi ayağında. Görünce tüccar onun çok fakir olduğunu, Sevindirmek istedi, bir şeyle hemen onu. Bir çift pabuç alarak, verdi o talebeye, Sonra devam ettiler, yollarına gitmeğe. Ve lâkin ikide bir, derdi ki ona tüccar; (Aman iyi yürü de, eskimesin pabuçlar. Yolun düzgün yerinden, gayret et yürümeğe, Basma sivri taşlara, dikkat et dikenlere.) Biraz daha gidince, dedi ki yine aynı, (Aman, dikkatli yürü, sürüme ayağını.) Talebe bu sözlere, artık dayanamayıp, Geri verdi tüccara, pabuçları çıkarıp. Dedi, (Ben senelerdir, yürürüm yalın ayak, Bana, böyle şartları koşmadı kimse ancak. Yine öyle yürürüm, pabuçlar olsun sizin, Zîra mahkum olamam, bir ayakkabı için.) Bunun gibi siz dahî, bir hayır yaparsanız, “Allah rızası” için, işleyin onu yalnız. Zîra herhangi bir iş, yapılmazsa ihlâsla, O amelden bir fayda, kazanmaz insan aslâ.) Yine bu mübarek zat, bir sohbeti ânında, Şöyle buyurmaktadır, bu dünyanın hakkında. (Oğlum, dünya hayatı, kısa ve geçicidir, Âhiret azabıysa, sonsuz ve şiddetlidir. İleriyi tam gören akıllı bir kişinin, Hazırlıklı olması, lâzımdır bunun için. Bu dünyanın tadına, sahte güzelliğine, Aldanan, yârın düşer, bir pişmanlık içine. Şu birkaç günlük ömrü, bilerek büyük fırsat, Allah’a ibadetle geçirmeli her sâat. Allah’ın kullarına, iyilik etmelidir, Bunu, kurtuluş için, vesile bilmelidir. İki şey lâzımdır ki, azabtan halâs için, Bunu iyi bilmesi, lâzımdır her kişinin. Birincisi, Allah’ın bize her bir emrine, Kıymet verip, saygılı olmalı her birine. Ve O’nun yarattığı, bilcümle mahlûkatın, Hepsine merhametle, davranmaktır bi hakkın.)
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT