BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sünnete tâbi olmanın yolu...

Sünnete tâbi olmanın yolu...

Ebû Ali Cürcânî buyurdu ki: “Sünnete giden yol; bid’atten kaçmak, Eshâb-ı kirâmın icmâ’ına yâni söz birliğine uymak, bozuk din adamlarından uzaklaşmak, bir tasavvuf büyüğünü tanımaktır.”Ebû Ali Cürcânî, Horasan âlimlerinden olup evliyânın büyüklerindendir. Doğum ve vefât târihleri belli değildir. On ikinci asırda yaşadığı bilinmektedir... HİDÂYETE ERMEK İÇİN... Ebû Ali Cürcânî’ye; “Allah’a giden yol nasıldır?” diye sorulunca, şöyle buyurdu: “Kulu, Allah’a kavuşturan yollar çoktur. En açık ve şüpheden uzak olanı; sözüyle, işiyle, niyetiyle ve maksadıyla sünnete uymaktır. Zîrâ Allahü teâlâ, Nûr sûresinin 54. âyet-i kerîmesinde meâlen; (Eğer Resûlüme uyarsanız, hidâyete erersiniz) buyuruyor.” “Sünnete tâbi olmanın yolu nedir?” diye soranlara şöyle buyurdu: “Sünnete giden yol; bid’atten kaçmak, Eshâb-ı kirâmın icmâ’ına yâni söz birliğine uymak, bozuk din adamlarından uzaklaşmak, bir tasavvuf büyüğünü tanımak ve eserlerini okumaktır.” Cimrilik anlamına gelen “buhl” kelimesinin harflerini ayrı ayrı tahlil ederek şöyle buyurdu: “Buhl’un be’si belâya, hâ’sı hüsrana, lâm’ı da levm yâni kınama ve kötülüğe delâlet eder. Nitekim cimri insan, nefsiyle belâda, çalışma ve gayretiyle hüsranda, cimriliği, kimseye faydasızlığı îtibârıyla kötülenme ve kınanmadadır.” “Bir kulun, Allahü teâlânın beğendiği işleri kolayca yapabilmesi, sünnete göre hareket etmesi, sâlih kimseleri sevmesi, eş-dost ile güzel geçinmesi, Allah rızâsı için insanlara iyilik yapması, Müslümanların işini görmesi ve vakitlerini Allahü teâlânın dînine hizmetle geçirmesi, saâdet alâmetlerindendir.” “İNSANLARIN ÇOĞU GâFİLDİR!” “İnsanların çoğunun gâfil dolaştıklarını gördüm. Bu yolda dayandıkları şey, bir zan ve tahminden ibârettir. Durumları bu iken, hakîkat üzere olduklarını anlatır ve kendilerine göre mükâşefeden (keşiften) bahsederler. Ne var ki, işin aslından habersizdirler.” “Bir kulun ereceği saâdet, emredilen ibâdetleri ve tâatleri kolayca yapmasıdır. Bütün işlerinde sünnet üzere yürümeyi başarmasıdır. Sâlih kullara karşı içten sevgi beslemesi, hangi işte olursa olsun, ahlâkını değiştirmemesidir.” “Kişinin saâdetinin ve ibâdetlerin ona kolay gelmesinin alâmeti, bütün işlerinde sünnete uymak, sâlihlerle sohbet etmek, dostlarına karşı güzel ahlâklı olmak, ilâhî mârifet ve insanlara muhabbet ile bezenmek ve vakitlerini değerlendirmektir.” Ebû Ali Cürcânî hazretleri vefatına yakın buyurdu ki: “Allahü teâlâya ulaşan en emin yol; bütün iş, hareket ve ibâdetlerde Peygamber efendimizin sünnetine tâbi olmaktır.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT