BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Devrim gibi
kararlar

Devrim gibi
kararlar

Meslek örgütleri, “Çifte bayram yaşıyoruz. Devlet vatandaşıyla ilk defa bu kadar yakından kucaklaşıyor. Bu bir devrimdir” dedi.EN KAPSAMLI PAKETİ AÇIKLADILAR Kamu alacaklarının bir bölümünün yeniden yapılandırılmasına imkân sağlayan düzenlemeleri içeren yasa tasarısını Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer düzenledikleri basın toplantısıyla açıkladı. > ANKARA - Cenk ESEN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, vatandaşın devlete olan borcunu yeniden yapılandıran ve 300 kalemden oluşan devrim niteliğindeki tasarıyı açıkladı. Tasarı, ana paraya dokunmadan ceza faizinin yerine enflasyon oranı ile güncellemeyi esas alarak 36 aya kadar taksit imkanı getiriyor. Babacan, düzenlemenin kapsamını geniş tuttuklarını belirterek, maliye, Gümrük Müsteşarlığı, SGK, İl Özel İdareleri, 7 özel dağıtım şirketi dahil TEDAŞ, TRT, KOSGEB, TOBB ve OSB’lerin tasarının kapsamı içine alındığını ifade etti. Tasarıyla, vergi alacaklarında 31 Temmuz 2010’dan, SGK primlerinde Haziran 2010’dan önceki döneme ait alacakların kapsam içinde olmasının öngörüldüğünü belirten Babacan, elektrik ve su alacaklarında da 31 Temmuz 2010’dan önce ödenmesi gerekenlerin dikkate alınacağını açıkladı. Babacan, tasarı ile gelecek imkanları ise şöyle sıraladı: “Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması. İhtilaflı alacakların ihtilafına son verilmesi ve tahsilatının hızlandırılması.” VARLIĞI OLANA BİR ŞANS DAHA Babacan, Varlık Barışı ile ilgili, daha önceki kapsamda beyanda bulunduğu halde kanunun sağladığı imkanlardan yararlanamayanlara da yeni bir hak vereceklerini kaydetti. Babacan, hazırladıkları tasarının kapsamının mümkün olduğunca geniş tutulduğunu, parça parça bir çalışmadan ise derli toplu, aynı ilkeler, aynı ortak trendler çerçevesinde çalışma yapmak istediklerini belirtti. Vatandaşların öncelikle yazılı başvuruda bulunması ve bununla ilgili devam eden davalardan vazgeçilmesi gerekeceğini açıklayan Babacan şöyle devam etti: “Ödemeler derken cari yükümlülüklerin. (Ben eski borcumu yapılandırayım, yeniden borç takayım), böyle bir şey yok. Yani vergi ödemeleri günü gününe tam yapılacak ve bu kanundan yararlanılacak. Eğer vergi ödemelerinde bir aksama olursa, o zaman bu kanunun verdiği imkanlar ortadan kalkmış oluyor. 1500 yeni denetim elemanı alacağız. Bundan sonra denetimler daha sıkı olacak.” Neleri kapsıyor? * Vergiler ve cezaları * Gümrük vergileri ve idari para cezaları * Motorlu taşıtlar vergisi ve trafik cezaları * SGK primleri ve idari para cezaları * İl Özel İdarelerinin çeşitli harç ve katkı payı gibi bazı alacakları, belediyelerin su ve atık su alacakları * TEDAŞ’ın elektrik alacakları, özel elektrik dağıtım şirketlerinin alacakları, * Yurt-Kur’un öğrenim kredisi alacakları * TRT’nin alacakları * KOSGEB’in desteklerden kaynaklanan alacakları, oda aidatı ücretler, * OSB’lerin elektrik su ve doğalgaz alacakları ile yönetim aidatları Kredi kartı ile ödeme ve 36 aya kadar taksit imkânı Ödemelerin zamanında yapılmasının önemini vurgulayan Bakan Babacan, taksitlerle ilgili “küçük toleranslar” getirdiklerini belirtti. Babacan’ın verdiği bilgiye göre, başvuruların, kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılması gerekiyor. Kanunun TBMM’den ne zaman çıkacağına ilişkin kesin bir tarih vermenin mümkün olmadığına işaret eden Babacan, “Söz gelimi, aralık ayında çıkarsa, şubat ayının sonuna kadar başvurulması gerekiyor, kanun bir ay sarkarsa, başvurular mart ayının sonuna kadar yapılabilir” dedi. Ödemelerin peşin veya taksitli yapılabileceğini anlatan Bakan Ali Babacan, genel prensip olarak taksitler üst üste çakışmaması için 2 ayda bir taksit ödeme prensibi getirdiklerini, kurum ödemelerinin çakışmayacağını söyledi. Toplam 36 ayda 18 taksitte ödemeler yapılabileceğini bildiren Babacan, vergi borçlarının kredi kartına taksit olarak yansıtılması imkanı da getirdiklerini açıkladı. İLK ÖDEME 3 AY SONRA Yasa çerçevesinde kredi kartı ile de ödeme yapılabilecek. Ödemelere, SGK alacakları için, kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen 4. aydan, diğer kurum alacakları için ise kanunun yürürlüğe girdiği ayı izleyen 3. aydan itibaren başlanacak. Babacan, “Alacağın aslını bugüne kadar enf-lasyon ile getirdik; bu rakam, peşin ödeme için uygulanacak rakam. İlk ay öderse borcu kapanır. Buna taksit yapmak istiyorsa, 6 taksitte yapılacak ödemeler için bu alacağı 1.05 katsayısı ile çarpıyoruz. 6 taksit demek 12 ay demek. 9 taksitte ödeme yapacaksa 1.07 katsayısı ile; 12 taksitte (2 yılda) ödeme yapacaksa 1.10 katsayısı, 18 taksitte (36 ay) ödemek isteyenlere ise borcu 1.15 ile çarpıyoruz. Peşin ödemek daha avantajlı olacak. Taksitlendirirken küçük katsayılarla peşin ödeme ile taksitle ödeme arasında adalet sağlamış oluyoruz” diye konuştu. SİSTEM NASIL İŞLEYECEK? * Yazılı bir başvuruda bulunulacak. Burada ödemelerin süresinde yapılması önemli. Eğer günlük ödemeler aksarsa bu kanundan yaralanamayacaklar, ilk hale geri dönecekler. * Başvurular kanunun çıktığı ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvuru yapılacak. * Ödemeler peşin veya taksitle yapılacak. İki ayda bir taksit ödenecek. 36 ayda 18 taksit ödeyebilecekler. Ayrıca kredi kartına taksit olarak da ödenebilecek. * Ödemeler kanunun çıktığı ayı takip eden üçüncü ayın sonunda başlayacak. SGK ödemeleri için ise dördüncü ay. * Bir takvim yılı içinde iki defa ödemeyi aksatma hakkı getiriyoruz, hemen bozmuyoruz. * Alacağın aslı enflasyon hesabı ile bugüne getirildi. Bu peşin ödeme için uygulanacak rakam. İlk ay öderse borcu kapanıyor. * Taksitle ödeyecekler olanlar için: Mesela 6 taksitle ödeyecekler için çıkan borcu 1.05 katsayısı ile, 12 taksitle ödeyecekler için 1.1 ile, 18 taksitle ödeyecekler için 1.15 ileçarpılacak. NASIL HESAPLANACAK Örneğin bir kişinin 2006 yılından bu yana biriken 100 TL’lik vergi borcunun, gecikmek faizleriyle birlikte 300 liraya çıktığını kabul edelim. Tasarının yasalaştığı gün, bu borç 100 TL’ye inecek. 2006’dan bugüne kadar olan enflasyon hesaplanarak borcun güncellemesi yapılacak. Enflasyon artışının 5 yılda yüzde 80 olduğunu kabul edersek 100 liranın üzerine 80 lira eklenecek. Böylece borç 180 lira olarak güncellenmiş olacak. Eğer borçlu bunu hemen ödemek isterse 180 lira ödeyecek. Ancak 18 ya da 36 ay takside bağlamak isterse, sonraki süreler için borcuna küçük bir zam gelecek. Şirket defter kayıtlarını eşitleme fırsatı veriliyor * Tasarıyla işletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan mallarını kayda alma imkanı getiriliyor. Aynı zamanda kayıtlarda yer aldığı halde işletmede yer almayan mallar ve kasa mevcutları için düzeltme imkanı sağlanıyor. Babacan, “Yani stoklar, hatta demirbaşlar, nakit, defterde görünen ile gerçek durum farklı ise mükelleflere çok önlemli bir fırsat penceresi açıyoruz. Gerçek durum ile kayıtları eşleme imkanı getiriyoruz. Bununla ilgili her bir kalemle ilgili ayrı rakamlar var. Mükelleflerin beyan ettikleri bu değerlerler üzerinden belli bir oranda vergi ödemeleri halinde, herhangi bir vergi ve ceza uygulanmayacağına ilişkin düzenleme yapmış oluyoruz. İşletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesini sağlamış oluyoruz, çünkü gerçeklerle resmi kayıtlar arasındaki farklar, önemli sorunlardan biri. Bu önemli bir fırsat kapısı” dedi. Varlık Barışı ile son dönemde bir takım taleplerin geldiğini belirten Devlet Bakanı Ali Babacan, bununla ilgili yeni bir kapı açmayacaklarını daha önce ifade ettiklerini hatırlatırken, “Burada, daha önceki kanun kapsamında bildirim ve beyanda bulunduğu halde şu ya da bu sebeple kanunun sağladığı imkanlardan yararlanamayanlara bir hak daha tanınmış oluyor. Bu çerçevede, yurt dışında bulunan varlıkları süresi içinde Türkiye’ye getiremeyenler ile süresi içinde sermaye artırımında bulunmayanlara, tarh edilen vergiyi vadesinde ödemeyenlere ilave bir pencere açmış oluyoruz” diye konuştu. Matrah artırana dört yıl vergi incelemesi yok * Gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir stopaj vergisi, KDV açısından mükelleflerin 2006-2009 yıllarına ait yeni bir bir matrah bildirimi, bir bakıma eskiden vermiş oldukları beyannamenin üzerine ilave matrah bildirmeleri durumunda, ilave ödedikleri vergi ile beraber, bu vergi türleri ile ilgili inceleme ve tarhiyata muhatap olmayacaklar. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, bunun, en son 2004 yılında yapılan uygulamaya paralel bir uygulama olduğunu belirtti. Emlak vergisi ödemeyene de kolaylık geldi * Emlak vergisi bildirimini süresinde vermemiş olan mükelleflere bildirimde bulunma imkanı getiriliyor. Sadece beyanname vermiş ve ödeyememiş vatandaşlar değil, beyanname vermemiş vatandaşlara da beyanname imkanı sağlanıyor. Bu durumda, ödenmesi gereken vergilerin tamamı ile o günden bugüne kadar enflasyon ile güncellenmiş rakam tahsil edilecek. Pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanname veren mükelleflerin, tahakkuk eden vergilerinin tamamı, pişmanlık zammı, gecikme faizi yerine güncelleme oranı esas alınarak hesaplanacak tutarın hepsini ödemeleri halinde, vergi cezalarının, pişmanlık zammının, gecikme faizinin tahsilinden de vazgeçilmiş olacak. Devletle ihtilaf kalmayacak * Babacan’ın açıklamasına göre, ihtilafın bulunduğu safhaya göre, alacak asıllarının yüzde 50’si veya yüzde 20’si, asla bağlı olmayan cezaların yüzde 25’i veya yüzde 10’u, gecikme faizi veya gecikme zammı yerine güncelleme oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutar, bunların hepsi toplanıp ödenecek. Vergi aslına bağlı olarak kesilen vergi cezalarının tamamı, gecikme cezası, gecikme faizi, gecikme zammı faiz geliri alacaklarından da vazgeçiliyor. SGK’nın prim alacak asıllarında herhangi bir indirim yapılmıyor. İdari para cezalarının yüzde 25’i ile gecikme zammı ve gecikme cezalarının yerine TEFE/ÜFE güncelleme oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutar ve bunların toplamı belirlenecek ve bu tutar ödenecek. İnceleme ve tarhiyat aşamasındaki alacaklarda, başlanmış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine devam edilecek. Bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen verginin yüzde 50’si, gecikme faizinin güncelleme oranı esas alınarak tutar hesaplanacak ve ödenecek. Kalan alacak asılları ile vergi cezaları ile gecikme faizi alacaklarından vazgeçilecek. Yani inceleme ve tarhiyat safhasında mükellefler böyle bir şeye başvururlarsa bu imkanlardan yararlanmış olacaklar. Çifte bayram yaşıyoruz 100 YILDA BİR GÖRÜLÜR Kararları memnuniyetle karşılayan sektör temsilcileri, “Devletin ka-dife eliyle tanıştık. Binlerce kişiye fırsat doğdu” diye değerlendirdi İş dünyasına ve vatandaşa sunulan fırsatı değerlendirilen kararlara, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinden tam destek geldi. Kararları, “Devletin kadife eliyle tanıştık. Çifte bayram yaşıyoruz. Bu bir devrim” diye nitelendiren meslek örgütleri şu görüşleri dile getirdi: * Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu: Reel sektör olarak bu kapsamlı çalışmaların sonuca ulaşması için biz de destek vereceğiz. 81 İl ve 160 İlçedeki Oda ve Borsalarımız kanalıyla, tüccar ve sanayicilerimizin bu imkanlardan haberdar olmaları ve faydalanmaları için çalışacağız. Benzer bir girişimi, özellikle kredi kartı borçları konusunda bankalarımızdan da bekliyoruz.” * Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Canip Karakuş: Dünya krizinin etkilerini silmek için atılmış eşi benzeri görülmemiş bir adım. Yüzyılda bir görülecek olay. Türkiye krizin yaralarını sarmak için eşi benzeri görülmemiş bir adım attı. Dünyanın Türk mucizesinin kodlarını çözmek için sadece bu düzenlemeye bakmasının yeterli. Bu barış tadı güzel, çeşnisi yerinde bir aşure barışıdır. * Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün: Hükümetin kamu alacaklarıyla ilgili açtığı beyaz sayfa, sadece bir vergi barışı değil bir devrim. Vatandaş, bugün itibariyle devletinin kadife eliyle tanıştı. Bu devrim niteliğinde bir adım Ankara Ticaret Odası olarak söz konusu düzenlemeden tüm borçluların yararlanmasını teşvik etmek için elimizden gelini yapacağız. * Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Başbakan Yardımcımızın açıklamaları bizi mutlu etti. Esnafımız çifte bayram yaşayacak. Geriye bankalara kredi ve kredi kartları borçları kaldı. Şimdi sıra bankalarda. Ekonominin tam canlanabilmesi için bankalar da kart borçlarını yeniden mutlaka yapılandırmalıdırlar.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT