BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Türk sanayisinin
4 yıllık yol haritası

Türk sanayisinin
4 yıllık yol haritası

2011-2014 yılları Sanayi Stratejisi Belgesi ile sektörlerin rekabet gücü artacak. Türkiye yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü haline gelecek.> İSTANBUL - Uğur KÜÇÜK İŞ DÜNYASININ TEMSİLCİLERİ KATILDI Çırağan Sarayındaki toplantıya Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün’ün yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit Boyner, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Başkanı Rızanur Meral ve çok sayıda sanayici katıldı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, 2011-2014 yıllarını kapsayan ve 8 alt başlık, 72 eylemden oluşan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi’ni açıkladı. Çırağan sarayında düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Ergün, Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi‘nin sanayicinin yol haritası niteliği taşıdığını söyledi. Ergün, Türkiye’nin makro alandaki cazibesinin belgenin uygulanmasıyla birlikte mikro alana da yansıyacağını, yerli ve yabancı yatırımcıların ülkede yatırım yapma girişim ve heyecanlarını artıracağını belirterek, “Böylece daha fazla üretim ve ihracat yapılacak, milli gelirimiz artacak, işsizlik gerileyecek, milletimizin refah seviyesi yükselecektir” dedi. Belgenin AB’deki sanayi politikası yaklaşımlarıyla uyumlu olduğunu ifade eden Ergün, şunları kaydetti: “Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi’nin hazırlık süreci, ilgili tüm kamu kurumlarını, özel sektörümüzü ve sivil toplum kuruluşlarımızı ortak bir paydada buluşturması bakımından örnek bir süreç olmuştur. Eylem planında hangi kuruluşun, hangi eylemi ne zaman sonuçlandıracağı bellidir. Belgeyi dünyada yaşanacak muhtemel gelişmelere tepki verecek esnek ve dinamik bir yapı da oluşturduk. Zira bugün zayıf dediğiniz yön, yarın güçlü yönünüz olabiliyor; benzer şekilde bugün fırsat sandığınız şey, yarın bir tehdide dönüşebiliyor.” 7 SEKTÖR BELİRLENDİ Ergün, belgenin kağıt üzerinde kalmayacağını, bugünden itibaren uygulamaya başlanacağını dile getirerek, “72 eylemden oluşan belgenin hedefini orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü haline gelme” şeklinde belirlediklerini bildirdi. Belgeyi “Yatırım ve İş Ortamı”, “Uluslararası Ticaret ve Yatırımlar”, “Beceriler ve İnsan Kaynağı”, “KOBİ’lerin Finansmana Erişimi”, “Firmaların Teknolojik Gelişimi”, “Altyapı Sektörleri”, “Çevre” ve “Bölgesel Kalkınma” olmak üzere 8 alt başlık altında topladıklarını ifade eden Ergün, hedeflerinin otomotiv, makine, beyaz eşya, elektrik ve elektronik, tekstil, gıda ve demir çelik sanayi alanlarında özel sektör eliyle Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak olduğunu söyledi. MÜSİAD GENEL BAŞKANI VARDAN: Geç kalmış ama gerekli bir çalışma Belgeyi “geç kalmış bir çalışma” olarak tanımlayan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, “2023 hedeflerine ulaşabilmek için neler yapılması gerektiğini irdeleyen belgenin değerli olduğuna inanıyoruz” dedi. Vardan, 72 eylem planının etkin bir şekilde uygulanması hâlinde, Türkiye sanayisinin önünün açılacağını ve rekabetçi ortamın geliştirileceğini söyledi. Vardan ayrıca rekabet gücü analizleri yapılan 7 seçilmiş sektörün arasında, Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi, lojistik ve altyapısal avantajlar nedeniyle petrokimya sektörünün de Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi’ne dahil edilmesini istediklerini belirtti. BOYNER: Teşvikten rekabet ağırlıklı politikaya geçiliyor Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, sanayi strateji belgesini, geçmiş dönemlerdeki net katkısı belirsiz, teşvik ağırlıklı sanayi politikalarından uzaklaşan ve rekabetçi bir düzenin oluşturulması yönünde olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerini kaydetti. Belgenin Türkiye ekonomisinin yeni 10 yılda yapacağı atılımın önünü açacağını ümit ettiklerini belirten Boyner, “Ekonomimizin son dönemde sağladığı ciddi ilerlemeye rağmen sanayimizin rekabet gücünü koruyabilmemiz için yatırım ve iş ortamının geliştirilmesi konusunda hâlâ gerçekleştirmemiz gereken reformlar var. Türkiye’nin, önümüzdeki dönemde makroekonomik dengeleri gözeterek yüksek büyüme hedefinden taviz vermemesi gerekmektedir” dedi. Belge ön plana çıkarılmalı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da son yıllarda sanayinin, küresel ekonomiye hızla entegre olduğunu, ancak, bu entegrasyonun, belli bir stratejiden yoksun gerçekleştiğini anlatarak şunları kaydetti: “Vizyonu, hedefleri iyi tanımlanmış bir sanayi stratejisi, raflarda duran bir doküman olmaktan çıkıp, devletin tüm kurumları tarafından benimsenmiş bir yol haritasına dönüşmelidir. Hükümetimizden, tüm kamu kurumları ile birlikte, sanayi stratejisini, ülke gündeminde ön plana çıkarmasını talep ediyoruz.” DÜZENLEME NE GETİRİYOR İŞ YERİ AÇMAYA KOLAYLIK Yeni Sanayi Strateji Belgesine göre, şirket kuruluşu ve işyeri açma işlemlerinin kolaylaştırılmasına, ilgili prosedürlerin basitleştirilmesine, bürokratik işlemlerin azaltılmasına, maliyetlerin düşürülmesine, işlemlerin internet ortamında hızlandırılmasına yönelik yeni mevzuat hazırlanıp diğer tedbirlerin alınması sağlanacak. GELİR VERGİSİ SİL BAŞTAN Çevrimiçi Şirket İşlemleri projesi gerçekleştirilecek. Böylece, yeni şirket kurulumu, teşvikler, SSK kayıtları, gümrük işlemleri ve vergi beyanları gibi işlemler tek bir noktadan yapılacak. Serbest piyasa ekonomisiyle uyumlu, yatırımları ve istihdamı destekleyen yeni Gelir Vergisi Kanunu yürürlüğe konulacak. İHRACATÇIYA YOL HARİTASI Uluslararası Ticaret ve Yatırımlar alanında ise ihracatta sektör ve ülke çeşitlendirme stratejisi oluşturulacak. İhracatta sektör ve ülke bağımlılıklarının azaltılması için yeni ihraç pazarları oluşturmaya yönelik sektör ve ülke stratejileri hazırlanacak. KOBİ’lerin pazarlama ve ihracat kapasitesini artırmaya yönelik destekler verilecek. MESLEK OKULLARINA TEŞVİK Özel sektörün meslekî ve teknik eğitim kurumları açmasına imkân verecek düzenlemeler yapılacak ve desteklenecek. Özel sektörün meslekî ve teknik eğitim kurumları açmasında vergi indirimi, uzun vadeli ve düşük faizli kredi, arsa temini gibi teşvikler sağlanacak. Öncelikli sektörlerde meslek standartları geliştirilecek. İŞSİZLERE EĞİTİM VERİLECEK İşletmelerin meslekî eğitime katkı vermesi teşviklerle özendirilecek. İşsizlik sigortasından yararlanan işsizlere, meslek geliştirme ve yetiştirme eğitimi verilecek. Özel sektör, meslek kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşlarının iş gücü eğitimi vermesi özendirilecek. Değişen piyasa şartlarına göre eylem planı oluşturulacak. AR-GE’YE TAM DESTEK Sanayi Tezleri Programında, yenilikçi Ar-Ge projeleri desteklenecek. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri güçlendirilip sayıları artırılacak. Dışa bağımlılığın yüksek olduğu sektörlerde yerli teknolojilerin geliştirilmesine yönelik programlar öncelikli olarak desteklenecek. KOBİ’ler bölgesel kalkınma projeleriyle desteklenecek. FABRİKALARA ÖZEL DEMİRYOLU Altyapı sektörleri alanında organize sanayi bölgelerine, büyük fabrikalara ve limanlara demiryolu bağlantı hatları yapılacak ve lojistik taşımacılık anlayışına geçilecek. Türkiye’nin transit ülke olmasını sağlayacak büyük ölçekli ana limanlar oluşturalacak. Bilgi iletişim teknolojisi kullanımı yaygınlaştırılacak. ÇEVREYE SAYGILI ENERJİ Türkiye’nin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütle diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere, enerji kaynaklarının çevre etkileri de dikkate alınarak değerlendirilmesi için kullanılabilir enerji potansiyelleri belirlenecek ve alternatif enerjilerle bu potansiyellerden yararlanma yöntemleri ortaya konacak. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ UNUTULMADI Çevre alanında, sanayicilerin iklim değişikliği ile mücadele konusunda bilinçlendirilmesi yönünde yoğun bilgilendirme çalışmaları yürütülecek. Çok enerji tüketen kuruluşlarda enerji yöneticisi atanması ile ilgili süreçler tamamlanarak bu sistemin etkin çalışması sağlanacak. Sera gazı emisyonlarının kontrolü sağlanacak. Meral: Önümüzdeki fırsatları bize gösteriyor Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu Başkanı Rızanur Meral, Sanayi Strateji Belgesinin güzel söylemlerden sonra rafa kaldırılan bir belge değil, gerektiğinde revize edilip güncelleştirilen, yaşayan canlı bir çalışma olması gerektiğini vurgulayarak, “Uzun süreli bir çalışmanın ürünü olan belge Türkiye sanayisinin konumunu açıkça ortaya koyarken, önümüzdeki fırsatları da bize göstermektedir” diye konuştu. Büyükekşi: Bir sonraki aşamaya geçme zamanı Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye’nin, bölgesinin en büyük sanayi üretim merkezi olarak yükseldiğini, yüksek büyüme gerçekleştirdiğini, üretimini ve istihdamını artırdığını, ihracatında rekorlar kırdığını söyledi. Büyükekşi, “Geldiğimiz noktada, yakaladığımız bu rüzgârı doğru kullanarak bir sonraki aşamaya geçmek istiyoruz. Belgenin uygulanması durumunda bunu gerçekleştiririz” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT