BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > ÇALIŞAN DÜNYASI

ÇALIŞAN DÜNYASI

“Soru: 4/a şartlarından emekli olabilmek için 960 gün prim ödedikten sonra yaşı doldurmak için 4 sene çalışmaksızın bekleyecektim.ŞERİF AKÇAN KANUN, MEVZUAT ve YÖNETMELİKLER Tasfiyeye giren şirketlerde ortakların sigortalılığı ne zaman sona erer? “Soru: 4/a şartlarından emekli olabilmek için 960 gün prim ödedikten sonra yaşı doldurmak için 4 sene çalışmaksızın bekleyecektim. Bu arada babam şirket kurunca beni de küçük bir hisseyle ortak yapmak istedi. Ben de isteğe bağlı sigorta statüsüyle şirket ortaklığına dayalı sigorta statüsü aynı olduğu için babamın talebini kabul ettim. Şu an 960 günü tamamladım. Babam şu an şirketi tasfiye etmek istiyor ama bu en az bir yıl sürermiş. Tasfiye süresince bana prim borcu çıkar mı?” -Lale G./Beşiktaş KİMLER HANGİ STATÜDE SİGORTALI 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrası ile ilk defa 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar için sigortalılık statüleri, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar için (a) bendi, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi nam hesabına bağımsız çalışanlar (b) bendi, kamu idarelerinde (a) ve (b) bentleri dışında çalıştırılanlar ise (c) bendinde belirtilmiştir. Bir başka ifadeyle, 5510 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi ile daha önce 506 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanlar 4/a olarak, 1479 ve 2976 sayılı Bağ-Kur Kanunu kapsamında sigortalı sayılanlar 4/b olarak, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında sigortalı sayılanlar ise 4/c olarak, kabul edilerek sigortalı sayılmışlardır. 4/B SİGORTALILIĞI NE ZAMAN SONA ERER Ticari faaliyeti nedeniyle 4/b sigortalısı sayılan vergi mükellefi, şirket ortağı ya da vergiden muaf tutulup kanunla kurulu meslek kuruluşlarına üye olması gerekenlerin sigortalılıklarının hangi hallerde sona ereceği 5510 sayılı Reform Kanununda tartışmaya yer vermeyecek biçimde tek tek sayılmıştır. 5510 sayılı Kanunun 4/b kapsamında sigortalı olanların sigortalılıkları bu faaliyetlerine son verdikleri tarih itibari ile sona erer. 5510 sayılı Kanun, bu yükümlülüğü bunları bildiren kurumlara ya da şirket yetkililerine vermiştir. Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri tarihte sona erer, bu tarih ilgili vergi dairelerince ve sigortalılarca on gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile SGK’ya bildirilir. Gelir vergisinden muaf olanların sigortalılığı esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerindeki kayıtlarının silindiği tarihte sona erer, bu tarih esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerince ve sigortalılarca on gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile SGK’ya bildirilir. Bir önceki aya ait faaliyet gelirlerinden bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının asgari ücretten az olduğu esnaf ve sanatkârlar odaları birliklerinden alacakları sigortalı muafiyet belgesi ile belgeleyerek on gün içinde SGK’ya verenlerin sigortalılıkları belgenin düzenlediği tarihten, bu süreyi geçirenlerin sigortalılıkları ise belgenin SGK kayıtlarına intikal ettiği tarihten itibaren sona erer ve bu sigortalılarca bildirilir. BİLDİRMEYEN ŞİRKETLERE CEZA VAR Limitet şirket, ortaklarının sigortalılıkları hisse devrine ilişkin alınan ortaklar kurulu kararı ile hissenin devrine ilişkin tanzim edilen noter devir sözleşmesinin ve devrin pay defterine işlendiği sayfanın birer suretlerinin birlikte ibraz edilmesi veya hisse devri ticaret sicil memurluğuna tescil edilmiş ise ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği nüshasının ibraz edilmesi kaydıyla ortaklar kurulu karar tarihi itibariyle sona erer. Bu durum, sigortalılar ve şirket yetkililerince, on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle SGK’ya bildirilir. Bildirim yapmayan ya da bildirimi geç yapan şirketlere bir asgari ücret tutarında ceza uygulanır. TASFİYEYE GİREN ŞİRKETLERDE SİGORTALILIK TALEBE BAĞLIDIR Şirketin tasfiyesine ortaklar kurulu tarafından karar verilmesi durumunda, şirket ortaklarının sigortalılıkları; şirket ortağının talebi halinde tasfiyenin başlanmasına karar verildiği tarihte, şirket ortağının talebinin olmaması halinde ise tasfiyenin sonuçlandığına ilişkin tasfiye kurulu kararının ticaret sicil memurluğuna tescil edildiği tarihte sona erer. Bu tarihler sigortalılarca ve ticaret sicil memurluklarınca on gün içinde işten ayrılış bildirgesiyle SGK’ya bildirilir. Bildirimi yapmayan ticaret sicil memurluğuna da ceza verilir. Burada bir konuyu özellikle belirtmek istiyorum. Şirketin vergi kaydının sonlandırması ya da ticari faaliyetlerini sonlandırması kesinlikle tasfiye değildir. Tasfiye ancak Türk Ticaret Kanununda belirtilen hukuki prosedürler yerine getirmek suretiyle yapılan bir işlemdir. www.calisandunyasi.com e-mail:?calisandunyasi@tg.com.tr Adres: 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-İST. Not:?Emekliliğini hesaplatacak okuyucularımızın TC ile Nüfus Cüzdanı Seri numaralarını (resmin altındaki 6 haneli numara) ve doğum tarihlerini ay, gün olarak bildirmeleri gerekmektedir. Eksik bilgili sorulara cevap veremiyoruz! Ayrıca her salı günü saat 13:15’te TGRT FM’de canlı yayınlanan “Zeytin Dalı” programında bizi dinleyebilirsiniz.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT