BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Her kurum yeniden yapılanmalı

Her kurum yeniden yapılanmalı

Cumhurbaşkanı Demirel, ekonomik anlamda sınırların giderek ortadan kalktığı bir dünyada yaşandığına dikkat çekerek, “Her kurumumuz, küresel düzeydeki rekabete uyum gösterecek şekilde yeniden yapılanmalı” dedi.Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, rekabetin, sadece gelişmiş ekonomiler için değil aynı zamanda gelişen ekonomiler için de daha iyi hayat şartlarının oluşmasını sağlayacak ortamın kalıcı hale gelmesinin tek yolu olduğunu bildirdi. Demirel, “Dolayısıyla çağdaş Türkiye’nin her kurumu, uygar dünyanın standartlarını yakalamak zorundadır. Diğer bir deyişle her kurumumuz, küresel düzeydeki rekabete uyum gösterecek şekilde yeniden yapılanmalıdır” dedi. Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen “Türkiye 2. Uluslararası Rekabet Sempozyumu” İstanbul’da başladı. Cumhurbaşkanı Demirel, sempozyuma gönderdiği mesajda, bugün ekonomik anlamda sınırların giderek ortadan kalktığı bir dünyada yaşandığına dikkati çekti. DÜNYA ÖLÇEĞİ Küreselleşmenin, bir yandan bölgesel ve küresel entegrasyonu kaçınılmaz hale getirirken diğer yandan rekabeti her alanda dünya ölçeğine yaydığını vurgulayan Demirel, rekabet olgusunun, bu yeni düzeni anlamanın ve uyum sağlamanın en önemli şartı haline geldiğini belirtti. “Bu bakımdan günümüzde ihtiyacımız olan, piyasaların küresel hayatta daha serbest hale getirilmesi, kurumların daha saydamlaştırılması, ticaretin daha serbestleştirilmesi ve her şeyden önemlisi daha fazla rekabet koşullarının sağlanmasıdır” diyen Cumhurbaşkanı Demirel, Türkiye’nin her alanda, dünya ile birlikte yaşamak ve yarışmak azim ve kararlılığında olduğunu bildirdi. Büyük Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefine ulaşmak için, bu kararlılığı kuşaktan kuşağa aktararak sürdüreceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Demirel, mesajında şöyle dedi: “Türk girişimcileri, yeni dünya düzeninin gereklerini çok iyi anlamıştır. Dünya pazarı için üretim yapmaya başlamış ve bu çerçevede rekabeti göğüsleyebilecek kalite ve standartlara ulaşmıştır. Bugün Türk malları dünyanın her ülkesinde alıcı bulabilmektedir. Türkiye, yakaladığı bu gelişme ivmesini kaybetmemelidir.”
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT