BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > The Globalist Seyr-i Âlem

The Globalist Seyr-i Âlem

Müslüman dünyası son zamanlarda oldukça hareketli günler geçiriyor. Acaba dünyanın en çok Müslüman bulunan bölgesi hangisi?1. Küresel Test En çok Müslüman hangi bölgede? Müslüman dünyası son zamanlarda oldukça hareketli günler geçiriyor. Acaba dünyanın en çok Müslüman bulunan bölgesi hangisi? A. Orta Doğu/Kuzey Afrika B. Afrika, Aşağı Sahra Bölgesi C. Asya/Pasifik D. Avrupa A. ORTA DOĞU/KUZEY AFRİKA. YANLIŞ. Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki Müslümanlar kısmen İsrail-Filistin ihtilafı, kısmen de son dönemde bölge ülkelerindeki ayaklanmalar ve demokrasi gösterileri sebebiyle uluslarası toplum tarafından en çok bilinenleri. Ancak toplam 322 milyon müslümanın yaşadığı bölge dünyadaki müslüman nüfusun sadece yüzde 20’sini oluşturuyor. Bölgedeki ülkelerin nüfusunun büyük çoğunluğu müslüman. Fas, Tunus ve Yemen gibi bazı ülkelerde ise nüfusun neredeyse tamamı müslüman. B. AFRİKA. AŞAĞI SAHRA BÖLGESİ. YANLIŞ. Aşağı Sahra bölgesi dünyadaki Müslümanların yüzde 15’ine ev sahipliği yapıyor. Müslüman nüfusun en fazla olduğu ülke ise nüfusun yüzde 48’i, yani 76 milyonu müslüman olan Nijerya. Nijerya’da kuzeydeki Müslümanlarla güneydeki Hıristiyanlar arasında sürekli çatışma yaşanıyor. C. ASYA/PASİFİK. DOĞRU. Dünyadaki Müslüman nüfusun çoğunluğu, yüzde 62’si Asya/Pasifik bölgesinde yaşıyor. En çok müslümana sahip olan ülkeler Endonezya (205 milyon), Pakistan (178 milyon), Hindistan (177 milyon) ve Bangladeş (149 milyon). Dünyanın toplam nüfusunun yüzde 23’ünü Müslümanlar oluşturuyor. Dünyadaki Müslüman nüfusun hızla arttığı konuşulsa da, tahminlere göre 2030 yılına kadar az bir artışla yüzde 26’ya ulaşacak. Şu an 1.6 milyar olan Müslümanlar 2030 yılında 2.2 milyara ulaşacak. Yani Hindistan’ın mevcut nüfusunun iki katına çıkacak. D. AVRUPA. YANLIŞ. Son dönemde Müslüman ülkelerden Avrupa’ya olan göçlerin artması kıtadaki entegrasyon tartışmalarını alevlendirdi. Ancak dünyadaki Müslüman nüfusun yüzde 3’ünden daha azı Avrupa’da yaşıyor. Bu oranın 2030 yılına kadar sabit kalması bekleniyor. Müslümanlar günümüzde Avrupa’daki nüfusun yüzde 6’sını oluşturuyor. 2030 yılına kadar bu oranın yüzde 8’e çıkması bekleniyor. Dünyadaki müslümanların sadece küçük bir kısmı Avrupa’da yaşıyor olsa da, yine de kıtada Amerika’nın 8 katı Müslüman bulunuyor. Amerika kıtasında toplam Müslüman nüfusun sadece yüzde 0.3’ü yaşıyor. 2. İlginç Rakamlar 1- Dünyada yaşı 28’in altında olanlarla 28 yaş üstü nüfusun oranı birbirine eşit. (New York Times) 2- 2050 yılında küresel ortalama yaşın 40’a çıkması bekleniyor. (New York Times) 3- Ortalama bir Amerikan ailesinde en az 13 kredi kartı bulunuyor. (Time) 4- Günümüzde Latin Amerika’daki iş gücünün yüzde 53’ünü kadınlar oluşturuyor. 1980 yılında bu oran yüzde 35 idi. (Inter-American Development Bank) 5- Dünyada trafiğin en kötü olduğu yer Beijing (Çin) ve Mexico City (Meksika). Onları Johannesburg (G. Afrika) ve Moskova (Rusya) takip ediyor. (IBM) 6- Küresel ticaretin yüzde 90’ı gemilerle taşınıyor. Bu verimlilik oranı kara ve hava taşımacılığına göre çok yüksek. (International Herald Tribune) 7- 2010 yılında toplam hibrid araba satışı 1 milyonun altında gerçekleşti. Bu rakam dünya binek araba pazarının yüzde 2’sine tekabül ediyor. (JD Power) 8- ABD’li reklam verenler ilk defa 2010 yılında internet reklamlarına gazete reklamlarından daha çok para harcadı. (eMarketer) 9- Los Angeles’da önümüzdeki 30 yıl içerisinde büyük bir deprem olma ihtimali yüzde 97.(Munich Re) 10- 1990 yılında “www” Tim Berner-Lee tarafından İsviçre’de ilk defa kullanıma açıldığında sadece 1 web sitesi ve bir tarayıcı vardı, ikisi de aynı bilgisayardaydı. (Scientific American) © 2011 www.theglobalist.com 3. Dudak Okuma Rahul Gandi ile demokrasi üzerine... Gandi ailesinin bir üyesi olan Rahul Gandi, Hindistan’ın siyasetteki en ünlü ailesinin vârisi. Şu an meclis üyesi olan Gandi’nin bir sonraki seçimde başbakanlığa aday olacağı konuşuluyor. Bu bölümde Rahul Gandi’nin ülkesindeki demokrasi hakkındaki görüşlerini sunuyoruz. 1- Hindistan’ı nasıl görmeliyiz? “Hindistan iki parçadan oluşuyor. Bir tanesi çok hızlı büyüyen şehirli Hindistan. Ve bunu herkes biliyor.” (Mayıs 2008) 2- Peki diğer parça? “Diğer parça ise unutulan Hindistan. Onların sesleri de duyurulmalı.” (Mayıs 2008) 3- Neyi vazife addediyorsunuz? “Bir politikacı olarak vazifem gitmek ve onları dinlemek.” (Mayıs 2008) 4- Hindistan’ın fakir yerlerini ziyaret ettiğinizde sizi en çok etkileyen nedir? “Oralarda gördüğüm fakirliği ve geri kalmışlığı hayatımda daha önce hiç görmemiştim.” (Temmuz 2008) 5- Bunun sebebi yetersiz bütçe mi? “Hindistan’da yeterli para olduğuna garanti verebilirim, fakat para oralara ulaşmıyor.” (Temmuz 2008) 6- Hindistan’ı sağlıklı bir demokrasi olarak görüyor musunuz? “Demokrasi bir tavır ve bir fikirdir. Tavrı, fikri ve işleyişi ilerletmeye çalışıyoruz. Zaman alıyor.” (Mayıs 2009) 7- Hindistan için doğru siyasi yapının niye demokrasi olduğunu düşünüyorsunuz? “İnsanların acılarını derinden hissedebilmeniz için, içinizden bütün insanların eşit olduğunu ve onları bir grup olarak değil, birey olarak görmeniz gerektiğini kabul etmelisiniz. Bu aşamayı geçtiğinizde demokrasi inanabileceğiniz tek sistem oluyor.” (Aralık 2009) 8- Karşılaştırırsak, Pakistan’da neler yanlış gitti? “Pakistan’ın kurucuları (muhtemelen korktukları için) bölünmenin ötesini göremediler. Ve dolayısıyla, netice olarak istikrarsız, demokratik olmayan ve acımasız bir yapı ortaya çıktı.” (Aralık 2009) 9- Hindistan için bir sonraki adım nedir? “Büyük ve güçlü bir ülke gibi düşünmeye başlamamız lazım. Dünyanın bizi nasıl etkileyeceğini değil, Hindistan’ın dünyayı nasıl etkileyeceğini dert etmemiz lazım.” (Temmuz 2008) 10- Son olarak, Hindistan’ın dünyaya liderlik etme potansiyeli var mı? “Hindistan’da milyonlarca Barack Obamamız olduğunu düşünüyorum.” (Ocak 2009) Editör’ün Notu: “Dudak Okuma”nın her bir bölümü, röportaj yapılan şahıslarca söylenmiş on alıntı içerir. Yalnız, bu sadece sanal bir röportajdır. Mümkün olduğunca, ifade edilen düşüncelere daha iyi bir anlam sağlayacak sorular eklenmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT