BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Osmanlı’yı kim sevmez?

Osmanlı’yı kim sevmez?

“Selçuklu Sultanı’nın Kayılar’a verdiği toprak 2 bin kilometrakere civarındadır. İşte Osmanoğulları, üç buçuk asırda bu yurtlarını 20 bin kere büyütmüşlerdir. İnsanlık tarihinde bunun başka bir örneği yoktur.” (Türkler-Yılmaz Öztuna- BKY)“Selçuklu Sultanı’nın Kayılar’a verdiği toprak 2 bin kilometrakere civarındadır. İşte Osmanoğulları, üç buçuk asırda bu yurtlarını 20 bin kere büyütmüşlerdir. İnsanlık tarihinde bunun başka bir örneği yoktur.” (Türkler-Yılmaz Öztuna- BKY) Ve biz, at sırtında Orta Asya’dan hicret eden yorgun bir kavimdik... Kendisine yurt arayan bir aşirettik; nihayetinde birkaç yüz çadırla Söğüt’e yerleştik. Bizim hikâyemiz işte böyle başladı. Çadırımızın direğini Söğüt’e diktik. İplerinin çivilerini 3 kıtaya çaktık. Bugün kim ki Osmanlı’nın ve Osmanoğulları’nın aleyhine bir cümle kurarsa, biliniz ki bizden değildir. Osmanlı’nın tarihi... Yani bizim tarihimiz aşkın tarihidir. Osman Bey’le Malhun Hatun’un kutlu aşkıyla başlar... Neredeyse bütün Padişahlarımız şairdir. Çoğunun divanları vardır. Ve şaire aşk söyletir... Kahramanlığın tarihidir. Osmanoğlu hiç kolaya talip olmamıştır. Fatih Bizans’ı İstanbul’a çevirirken de, Yavuz geçilmez denilen çölleri en önde geçerken de... Hep zorun peşindedir. İmanın tarihidir. Edebali Hazretlerinin dergâhında, Murad-ı Hüdavendigâr’ın duasında, Bayezid’i Velî’nin imamete geçmesinde, Yavuz’un “Hadim-ül Haremeyn” olmasında... Asr-ı Seadet’ten sonra ehl-i sünnetin şahlanış tarihidir... Sığmazki hiçbir kitaba... Kubbe kubbe coğrafyalara ışık saçan bu iman, taa Abdülhamid Han’ın inşa ettirdiği Hicaz Demiryolu mukaddes beldeye yaklaşırken, ses ve sarsıntı olmasın diye raylara keçe döşemesine kadar... Adaletin tarihidir... Huzurun tarihidir... Zarafetin tarihidir... Merhametin tarihidir... Ve fakat kusursuz mudur? Söğüt’e dikilen direkten beri, hem içeriden ve hem dışarıdan yıkılmaya çalışılan bu devlet 6 asırdan fazla ayakta kalmıştır ve bu bakımdan bütün kusurları ihtişamının altında görünmez ve önemsiz haldedir. Ama... Kusur görmek isteyen kusurlu beyinler doğruyu zaten göremez... Bu ülkede yaşayıp da Osmanlı’yı sevmemek izah edilemez. Osmanlı’yı sevmemek ancak bizden olmamakla, Müslüman olmamakla ve İslam düşmanlığıyla izah edilebilir...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT