BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Gerçek gündemimiz

Gerçek gündemimiz

Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçek hedefi Avrupa Birliği’dir. Diğer ne kadar hedef varsa, bu kapsamdadır.Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçek hedefi Avrupa Birliği’dir. Diğer ne kadar hedef varsa, bu kapsamdadır. Avrupa Birliği normları muasır medeniyet seviyesinin ta kendisidir. Bu çizgiye eriştiğimiz zaman birliğe girmek istemezsek girmeyiz. AB üyeliği normları, bizim çağdaş uygarlığa ulaşıp ulaşamıyacağımızın göstergesidir. 200 yıldır bu yöndeki gayretlerimiz, fedakârlıklarımız, elbette boşa gitmedi ama, hedefe erişemediğimiz ortadadır. Potansiyelimiz mevcuttur. Bilmem hangi Avrupa toplumundaki potansiyelin bizde bulunmadığını iddia etmek zaten anlamsızdır. Eksiğimiz, irade zaafından kaynaklanıyor. Değişim, yenileşme, inkılâp, çağdaşlaşma, ne derseniz deyiniz, eksiksiz bir irade ile mümkündür. Böylesine iradeyi 1830’lu yıllarda Sultan Mahmud ve 1930’lu yıllarda Atatürk sergiledi. Diğer yenilikçiler, tedricen ilerlemeyi uyguladılar. Bu metodun yetmediği âşikârdır. Yenileşme hareketimizin tarihi çok patetik, bir o kadar dramatiktir. Pek değerli Devlet adamlarımız hayatlarını kaybettiler. Nevşehirli İbrahim Paşa’dan Menderes’e kadar uzanan liste acı vericidir. Bu safhayı kesin kapadığımız için şimdi işimiz evvelkilere nisbetle epey kolaylaşmıştır. Bugün de AB normlarına karşı çıkanlar var. Millî kültürümüzün zayıflayacağından korkanlar, millî kültürümüzün hakkı olan güce ulaşacağı konusunda geniş ölçüde ikna edildiler. Ancak devlet haklarımızın kısıtlanacağı endişesi hâlâ var. Bir kısım insanımız ise, çağdaş düzeyde kazançlarından, güçlerinden, imtiyazlarından mahrum kalacaklarını sanıyor. Hepsi vehimdir. Hangi AB üyesinin devlet hakları kısıtlandı? Hangisinde bürokrasi saygınlığını yitirdi? Bunlar işi uzatmak, ipe un sererek biraz daha statükodan faydalanmak için çağı geçmiş bahanelerdir. Türkiye, mutlaka AB normlarında bir Avrasya devleti olacaktır. Biz buna Büyük Türkiye diyoruz. Bu gibi tabirler, bazı vatandaşlarımızı sinirlendiriyor. AB normlarına karşı en makul görünen faktör bile makbul değildir. Zira bu normlara erişmek için bizi geciktirir. İrade zaten burada kendini gösterir. Geciktirici herhangi bir faktörde tek gün kaybı, irade zaafıdır. Bizi yerimizde saydırır. 3.500 (veya 7.000) dolar p.c. gelirle kendi aramızda öğünmeye devam ederiz...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT