BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Paketli Demokrasi!

Paketli Demokrasi!

Bize benzer ve bize mahsus anlayışlarla cihanşümul özellikleri bulunan mevhumları dejenere etmeye bayılıyoruz.Bize benzer ve bize mahsus anlayışlarla cihanşümul özellikleri bulunan mevhumları dejenere etmeye bayılıyoruz. Halkın; halk tarafından ve halk için yönetilmesi olan “demokrasi”yi Türk usulü yaklaşımlarla kuşa benzetmeye çalışıyoruz. Ne seçimlerimiz seçim, ne de partilerimiz parti!.. Türk usulü demokrasi anlayışımızdaki en büyük özellik, kanun ve kural tanımamakta birleşmektir. Mevcut kanun ve mevzuat ışığında halk adına ülkeyi yönetmeye talip olanların ilk hedefi kanun ve mevzuata harp ilan etmek oluyor. Aslında yönetime imkân, yönetime güç ve yönetime haklılık veren veya verebilecek olan mevzuatla boğuşmak “bindiğimiz dalı kesmek”le eşdeğer bir yaklaşımdır. Ama olsun! “Benden sonra tufan” anlayışı ile büyüyen nesillerin daha iyi bir sonuca ulaşmaları da zaten beklenemez. İktidara gelenlerimize bir göz atınız! Göreceksiniz ki, her gelen; uzaydan gelmişçesine yeni yeni paketler açmakla meşgul... Elli altıncı hükumet ekonomik ve sosyal paketleriyle geldi. Bir-üç-beş öncekiler farklı mıydı ki? Hayır değildi!.. Paketini koltuğunun altına alan geliyor... Bununla da yetinse iyi. Ayrıca elinden tuttuğu kadroları da bürokrasiye taşıyarak “devlet”e ilâve yük yüklüyor. Önce ekonomik paket açılıyor, sonra da sabit ve dargelirlilerin çanına ot tıkanıyor... Bunun adı da “halkça, insanca düzen” oluyor. Bu “düzen” sözcülüğünden oldum olası tiksiniriz. Buna rağmen de çaresiz katlanırız. Ekonomik paketle yetinmeyenler, bunu takiben hemen bir “demokrasi paketi”ni yürürlüğe koymayı asla ihmal etmezler. “Demokrasi paketi”nin bizdeki asıl amacı ise; yalan yanlış kazanılmış hürriyetlerin geri alınma eylem ve yönteminden ibarettir. Bütün bu yanlış uygulamalar sonucunda da; vatandaşın yaşama ve başarma azmi kırılmakta güvensizlik ortamı oluşturulmaktadır. Partilerin, koalisyonların ve hükümetlerin peşpeşe gündeme getirdikleri paketler yetmezmiş gibi; şimdi de bir “devlet” paketi ile karşı karşıyayız. Bedir bu devlet paketi? Üçlü paket olarak da ün salan paketin temel amacı mevcut yasa ve mevzuatta delik açmaktır. Hani meşhur bir sözümüz vardı ya; “bir kere ihlalle birşey olmaz!” diye... Aynı mantık ve anlayış ile nalıncı keseri yontmaya başladı bile... Üçlü pakete baktığımızda diğer paketlerden ayrı olarak “taviz”lerle donatılmıştır. Yönetimi, ekonomiyi ve siyaseti sıfırlayacak olan böyle bir paketin kime, ne yarar sağlayacağı ise meçhuldür. Hiç kimse gerçek hedefini, samimi niyetini ve geleceğe dönük beklentilerini seslendirmiyor!.. Birçok kimse senaryo yazmaktadır. Otuziki kısım tekmili birden Hint filmlerini andıran bu senaryoların altından “Çapanoğlu” çıkacaktır. Çıkacaktır çıkmasına da, olan yine millete; fakir fukaraya olacaktır. Allah C.C. encamımızı hayreyleye!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT