BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Özel birlikler
terörü bitirir

Özel birlikler
terörü bitirir

Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından hazırlanan “Terör ve Terörle Mücadele Raporu”, çözüm noktasında çarpıcı tekliflerde bulunuyor.> Salih Bilici İSTANBUL Türkiye’nin en önemli meselesi terörün çözümü için sivil toplum kuruluşları da büyük çaba gösteriyor. “Terör ve Terörle Mücadele” raporu hazırlayan Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi, bugüne kadar terörle mücadelede yapılan hataları tespit edip; çözüm tekliflerinde bulundu. Raporda, jandarma ve polisten oluşan özel birliklerin devreye girmesi istendi. Emekli askerlerin katkılarıyla oluşturulan rapordan satır başları şöyle... Terörle mücadelede askerî bürokrasi birinci derecede rol sahibi olurken, sivil otorite ikincil pozisyonda kalmıştır. Oysaki terörle mücadelede kullanılacak araçların ve imkanların büyük kısmını elinde bulunduran sivil otoritenin, sorumluluğu birinci derecede üstlenmesi ve asli görevini büyük ölçüde askerî bürokrasiye devretmemesi gerekirdi. Terörle mücadele, büyük ölçüde teröristle mücadele sınırlarına hapsedilmiştir. Bu da, operasyonlarla sürekli darbe vurulmasına rağmen örgütün gücünün bitirilememesine sebep olmuştur. Küçük gruplara karşı özel olarak eğitilmiş ve donatılmış polis ve jandarma timlerinden oluşan özel birlikler kullanmak yerine çok sayıda askerî birliğin kullanılması operasyonların maliyetini artırmıştır. Bazı hesaplara göre; PKK’nın Türkiye’ye bugüne kadarki maliyeti, 1 trilyon doları bulmuştur. POLİS VE JANDARMA TİMLERİ ŞART Düzenli bir harekâta göre eğitilmiş ve yapılandırılmış olan askeri birliklerin yoğun olarak kullanılması sebebiyle daha fazla zayiat verilmiştir. Bölgede tecrübe kazanan askerler bir süre sonra terhis olmakta, yeni gelen askerler için alışma aşaması yeniden başlamaktadır. Silâh altına alınan askerlerin, askerlik sürelerinin önemli bir kısmından verimli ve etkili olarak yararlanılamamaktadır. Birlik komando birliği olsa da, bu faktörlerden kaçınılmaz bir şekilde etkilenmektedir. Hâlbuki normal askerî birlikler yerine özel olarak eğitilmiş ve donatılmış polis ve jandarmadan oluşan gruplar kullanılsa, onlardan verimli bir şekilde istifade etmek mümkün olabilecektir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT