BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çalışan Dünyası

Çalışan Dünyası

Sigortalının ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve baba hak sahibi olarak nitelendirilir. Ölüm sigortasından eş ve çocuklar ile belirli şartlar dahilinde sigortalının ana-babasına aylık bağlanır. Ölen sigortalının;Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması Sigortalının ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve baba hak sahibi olarak nitelendirilir. Ölüm sigortasından eş ve çocuklar ile belirli şartlar dahilinde sigortalının ana-babasına aylık bağlanır. Ölen sigortalının; - Erkek ya da kadın olmasına bakılmaksızın dul eşine, - Çalışmayan, çalışmaların?dan dolayı gelir veya aylık almayan çocuklarına, - Çalışamayacak durumdaki malul çocuklarına, - Evli olmayan, evli olmakla birlikte sonradan boşanan veya dul ka?lan ve çalışmayan, çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan kız çocuklarına, - On sekiz yaşını, ortaöğretim görmesi halinde 20, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan erkek çocuklarına, - Çalışmayan, çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan ana-babasına, - Sigortalının ölümünden sonra doğan çocuklarına, ölüm sigortasın?dan aylık bağlanır. Ölen sigortalının mirasının reddedilmiş olması aylık bağlanmasına engel değildir. Eş, çocuk ve anne-babaların, ölüm aylığındaki hisseleri birbirinden farklıdır. Eş ve çocuklara bağlanan aylıklar toplamı, sigortalının aylığına aşarsa bunların aylıklarından, hisseleri oranında bir indirime gidilir. DUL EŞİN AYLIĞI Sigortalının dul eşine % 50, aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise sigortalı olarak çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle SGK’dan maaş bağlanmamış olması şartıyla % 75 oranında aylık bağlanır. Ölüm aylığı alan çocuğunun bulunması veya çalışması nedeniyle % 50 oranında ölüm aylığı bağlanan dul eşin, ileride çocuklarının hak sahibi niteliğini yitirmesi halinde aylık oranları, çocukların aylıklarının kesildiği tarihi izleyen ay başından itibaren % 75’e yükseltilir. ÖKSÜZ VE YETİM ÇOCUKLARIN AYLIĞI Ölen sigortalının, erkek, kız ya da malul çocuklarına bağlanan ölüm aylığının oranı % 25’tir. Ancak çocuklardan, sigortalının ölümü ile anasız ve babasız kalan veya sonradan bu duruma düşenlerle, ana ve babaları arasında evlilik bağı bulunmayan veya sigortalının ölümü tarihinde evlilik bağı bulunmakla beraber ana veya babaları sonradan evlenenler ile kendisinden başka aylık alan hak sahibi bulunmayanların her biri için ölüm aylığı oranı % 50’dir. ANNE VE BABANIN AYLIĞI Sigortalının ölüm tarihinde veya sonradan eşine ve çocuklarına bağlanması gereken aylıkların toplamı hesaplanan ölüm aylığından az olursa, artan kısım, ölüm aylığına hak kazanan anne ve babasına eşit oranda paylaştırılır. Ancak, anne ve babanın her birinin hissesi ölüm aylığının % 25’inden fazla olamaz. Anne ve babanın her ikisine aylık bağlandığında % 25 oranı ikiye bölünerek aylık hisseleri % 12.5 olarak belirlenir. Artan hissenin bulunmaması halinde anne ve babaya aylık bağlanmaz. Anne ve babanın 65 yaşın üstünde olması durumunda artan hisseye bakılmaz. Bir örnek vermek gerekirse; Sigortalının ölümü halinde eş ve 2 bekâr kız çocuğu bulunması halinde, Eşe %50 oranında, çocukların her birine ise %25 oranında aylık bağlanır. Sigortalının dul kalan eşi ile kız çocuklarından birisinin evlenmesi durumunda kalan çocuğun hissesi % 50’ye yükseltilir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT