BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Atatürk zaferi anlatıyor

Atatürk zaferi anlatıyor

30 Ağustos zaferinden sonra 9 Eylülde İzmir’e giren Atatürk, sonra Ankara’ya geldi. Muzaffer ordumuzun Meclisimiz’ce atanmış “başkumandanı” Müşîr (mareşal) Gazi Mustafa Kemal Paşa, reîsi (başkanı) olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, kürsüye çıktı. Yüce Meclis’in emirlerini yerine getirmiş olduğunu söyledi. Büyük Zafer’i anlattı. Aynen şöyle dedi:30 Ağustos zaferinden sonra 9 Eylülde İzmir’e giren Atatürk, sonra Ankara’ya geldi. Muzaffer ordumuzun Meclisimiz’ce atanmış “başkumandanı” Müşîr (mareşal) Gazi Mustafa Kemal Paşa, reîsi (başkanı) olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine, kürsüye çıktı. Yüce Meclis’in emirlerini yerine getirmiş olduğunu söyledi. Büyük Zafer’i anlattı. Aynen şöyle dedi: “Arkadaşlar, kalbimde derin bir tahassür doğurmuş olan ayrılıktan sonra tekrar size kavuşmuş olduğumdan dolayı pek mes’ûdum. Cenâb-ı Hakk’a hamdeylerim ki, ordularımıza emanet ettiğiniz azîz ve mübârek maksat, arzu ettiğiniz vechile, emniyet ve itimadınızın yerine sarf edilmiş olduğunu gösteren mes’ud bir neticeye ulaşmış oldu. En karanlık ve bedbaht günlerimizde meclisimizin sarp ve yalçın bir kaya gibi azim ve imanı, talihin bu parlak inkişafına erişmek için lazım gelen imkânı daima mahfuz tuttu. Millî meselelerde şaşmaz akılcılık ile daima doğruyu ve daima iyiyi keşfeden ve bulan meclisimizin, bu neticelere erişmekten dolayı duyduğu saadet kadar hak kazanılmış ne tasavvur olunabilir? Milletin mukadderatını doğrudan doğruya deruhde ederek yeis yerine ümid, perişanlık yerine intizam, tereddüt yerine azim ve iman koyan ve yokluktan koskoca bir varlık çıkaran meclisimizin civanmerd ve kahraman ordularının başında, bir asker sadakat ve itaatiyle emirlerinizi yerine getirmiş olduğumdan dolayı, bir insan kalbinin nadiren duyabileceği memnuniyet içindeyim. Kalbim bu sevinçle dolu olarak, pek aziz ve muhterem arkadaşlarım, sizi bütün dünyaya karşı temsil eylediğiniz hürriyet ve istiklal fikrinin zaferinden dolayı tebrik ediyorum.” En şerefli meclisimizin bütün üyelerini ve meclisin başkan seçip başkomutan atadığı Atatürk’ü ve bize zaferi sağlayan aziz şehitlerimizi derin saygı ve sevgi ile anıyor, hepsine Cenâb-ı Hakk’ın rahmetini niyâz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül’ü, silâhlı kuvvetlerimizin başkomutanı sıfatiyle kutluyorum. Kahraman silâhlı kuvvetlerimizin bütün fertlerini, tebrik ediyorum. Gelecek bayramları, 30 Ağustosları, daha müreffeh ve bahtiyar bir Türkiye’de yaşayacağımız inancımı tekrar ediyorum.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT