BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bir milletvekili arıyorum

Bir milletvekili arıyorum

Ermeni vakıfları geri veriliyor verilsin. Rumların, Yahudilerin, Süryanilerin vakıfları da iade edilecek. Edilsin. Cumhuriyetimizin ilanından sonra, devletimiz, vakıflara, açıktan açığa cephe aldı. Vakıf kelimesini bile kaldırdı. Yerine tesis tıslamasını koydu. Çünkü vakıflar, dini kuruluşlardı. Kur’an ve sevgili peygamberimiz yoksulların, kimsesizlerin...Ermeni vakıfları geri veriliyor verilsin. Rumların, Yahudilerin, Süryanilerin vakıfları da iade edilecek. Edilsin. Cumhuriyetimizin ilanından sonra, devletimiz, vakıflara, açıktan açığa cephe aldı. Vakıf kelimesini bile kaldırdı. Yerine tesis tıslamasını koydu. Çünkü vakıflar, dini kuruluşlardı. Kur’an ve sevgili peygamberimiz yoksulların, kimsesizlerin... korunmasını, gözetilmesini istiyordu. O bakımdan bizim yetkililerimiz, vakıfları, laikliğe aykırı kuruluşlar olarak gördüler. Çünkü bir kimse, bir menkul veya gayrı menkulünü, sırf Allah rızasını kazanmak için yoksulların istifadesine sunuyordu. İşin içine Allah ve Peygamber girince, bazı medeniyet yobazlarına göre laiklik çiğneniyordu. “Türkiye, Ortaçağ karanlığına gömülüyordu. Bu yanlış, yanlış, yanlış bir anlayıştı. Vakıflar, CHP; iktidardan düştükten sonra yeniden canlandı. Vakıfların çok medeni özelliklerini, faydalarını saymak için kitap hacminde yazmak lazım. Balkanlarda 15.650 vakıf eserimiz vardı. Biz Balkanlardan çekilince, Hristiyan Batı, o 15.650 eserin % 96’sını sildi süpürdü. Bugünkü Ermenistan, 400 yıl, bizim idaremizde kaldı. Orada da binden fazla vakıf eserimiz kaldı. Ermeni devleti, bir tek vakıf eserimize tahammül edemedi. Her millet, kendi karakteriyle hareket ediyor. Ama Türk devleti, dün olduğu gibi, bugün de kul hakkına çok saygılı davranmak mecburiyetinde. Çok yanlış laiklik anlayışı yüzünden, yüzlerce camimiz satıldı. Özel mülkiyet haline getirildi. İstanbul’da, Türkler tarafından kurulan binlerce vakıf eserimiz yok edildi. Yağmalandı. Çalınıp-çırpıldı. Şimdi, Ermeni, Yahudi, Süryani, Rum vakıfları iade ediliyor. Edilsinler. Bu iadelere benim bir Türk ve Müslüman olarak hiçbir itirazım yok. Çünkü kul hakkının gasp edilmesini kat’iyyen doğru bulmuyorum. Kul hakkının korunmasını, bizden Kur’an istiyor Sevgili Peygamberimiz istiyor. Yalnız şimdi ben, tarih şuuruna bağlı, yürekli, bilgili, vatansever bir milletvekili arıyorum. Cumhuriyetimizin ilânından sonra Osmanlı Hanedanına bağlı 155 kişi, apar-topar yurt dışına sürüldüler. Kılık kıyafetlerinden başka, beraberlerinde hiçbir şey götürmediler. Parasız-pulsuz gönderildiler. Onlardan bir kısmı, sinema önlerinde jilet sattılar. Bazıları benzin istasyonlarında araba yıkadılar. Mezarlık bekçiliği yaptılar. Sultan Vahdettin’in bile cenazesine Roma’da haciz konuldu. Bazı hanedan mensuplarının cenazeleri yerde kaldı. Onlar Paris’te sahipsiz parasız pulsuz kalanların mezarlıklarına gömüldüler. Ayıp değil mi bize? Yazık değil mi? Günah değil mi? Şimdi ben, cesur bir milletvekili arıyorum. Bu büyük ayıbı silecek bir milletvekili. Çıksın Millet Meclisi kürsüsüne, hem hânedan vakıflarının, hem de Müslüman Türkler tarafından kurulan vakıfların iade edilmesi için söz söylesin. Araştırma komisyonları kurulmasını istesin. Ermeniler’in, Rumların... Vakıfları gibi Türklerin vakıflarının da iadesi için çalışsın. Bekliyorum!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT