BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çalışan Dünyası

Çalışan Dünyası

6111 sayılı Torba Kanun ile SGK’na borçu olan kişi ya da kuruluşlar yapılandırma kapsamına alınarak Kanunda belirtilen esaslar doğrultusunda borçlar yapılandırılmıştır.Tarihî borç yapılandırmasından faydalanmak için önemli bir şans 6111 sayılı Torba Kanun ile SGK’na borçu olan kişi ya da kuruluşlar yapılandırma kapsamına alınarak Kanunda belirtilen esaslar doğrultusunda borçlar yapılandırılmıştır. İyi niyetli bir çok kişi veya kuruluş bu yapılandırma ile devletle aralarındaki kuruma olan borç sorunlarını çözerken, Kanunun aradığı işlemleri yapma konusunda hatalı davrandıkları için mağduriyetleri de ortaya çıkmıştır. GENELGE İMDADA YETİŞTİ SGK Yönetim Kurulu ise kişi ya da kuruluşlardan gelen bu şikayetleri dikkate alarak 2011/63 sayılı Genelgede düzenlemeye giderek iyi niyetli davranarak zamanında yapılandırmayı yapanlara son bir defalık şans tanımıştır. SGK Yönetim Kurulunun 9/9/2011 tarihli ve 2011/33 sayılı yeni Kararıyla; 6111 sayılı Kanunda öngörülen başvuru süresi içinde SGK’ya yaptıkları başvuruları dikkate alınarak; - Başvuruda bulunulmamış diğer iş yerlerinin kapsama giren borçları, - 1/10/2008 tarihinden önceki veya sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları, - 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) veya (3) numaralı alt bentlerinden ya da (4) numaralı alt bendinden kaynaklanan prim borçlarının, - 6111 sayılı Kanundan yararlanmak için anılan Kanun ile belirlenen yapılandırma başvuru süreci içinde bahse konu iş yerlerinden dolayı 5458 sayılı Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 24’üncü veya geçici 25’inci maddesi uyarınca yeniden yapılandırılmış olup bozulması gerektiği halde bozulmamış yapılandırma anlaşmalarının bulunduğunun anlaşılması kaydıyla, söz konusu iş verenlerin elektronik ortamdaki başvurularına dair barkodsuz başvuru çıktısını ibraz etmeleri halinde bahse konu belgede kayıtlı tarih itibariyle; barkodsuz başvuru çıktısı ibraz etmemeleri halinde ise 25/2/2011 tarihinde başvuruda bulundukları kabul edilerek kapsama giren prim borçlarının, En geç 31/10/2011 tarihine kadar borçlu bulundukları SGK’nın ilgili ünitelerine yazılı olarak başvurmaları ve yeniden yapılandırma hakkı kaybedilmeyecek şekilde ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla, 6111 sayılı Kanun uyarınca talep edilebilecek taksit sayısında söz konusu borçlarının yeniden yapılandırılmasına SGK Yönetim Kurulunca Karar verilmiştir. TAKSİTLERİ EKSİKSİZ ÖDEYİN 6111 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme yükümlülüğü 2011/Haziran ayından itibaren başladığından ve buna göre yukarıda belirtilen durumdaki işverenler ve sigortalılar tarafından 2011/Haziran ve 2011/Ağustos aylarındaki taksitler süresi içinde ödenmemiş olacağından, yeniden yapılandırma anlaşmalarının bozulmaması için 2011 yılına ilişkin olarak ödeme vadesi 31/10/2011 ve 2/1/2012 tarihlerinde sona erecek taksitlerin süresi içinde ve eksiksiz olarak ödenmesi gerekmektedir. Konun Özeti: 6111 sayılı Kanunun 168’inci maddesine istinaden SGK Yönetim Kurulunca alınan 9/9/2011 tarihli ve 2011/33 sayılı Karar ile; en geç 31/10/2011 tarihine kadar borçlu bulundukları SGK’nın ilgili ünitelerine yazılı olarak başvurmaları ve yeniden yapılandırma hakkı kaybedilmeyecek şekilde ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla, 6111 sayılı Kanun uyarınca talep edilebilecek taksit sayısında söz konusu borçlarının yeniden yapılandırılmasına SGK Yönetim Kurulunca Karar verilmiştir. Kaynak: 2011/63 Sayılı Genelge (Bu önemli hatırlatmayı sizlerle paylaşmaya vesile olan Sosyal Güvenlik Uzmanı Vedat İlki Bey’e teşekkür ederim.) Mustafa Kuruca’yı İstanbul kaybetti, Ankara kazandı Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürü Mustafa KURUCA, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi. 3 yıldan beridir İstanbul’da başarılı işlere imza atan ve İstanbul’u vatandaş odaklı olarak hizmete yönelten Sayın Kuruca’nın, Ankara’da da başarılı olacağına inanıyorum. Yeni görevi hayırlı olsun. www.calisandunyasi.com e-mail:?calisandunyasi@tg.com.tr Adres: 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-İST. Not:?Emekliliğini hesaplatacak okuyucularımızın TC Numaralarını, doğum tarihlerini ay ve gün olarak bildirmelerini istirham ederiz. Eksik bilgili sorulara cevap veremiyoruz!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT