BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Çalışan Dünyası

Çalışan Dünyası

Değerli okurlar, mirasın yasal paylaşımı hep problem olmuştur. Eskiden “Veraset İlamı“ diğer adıyla “Mirasçılık Belgesi“ almak için mahkemenin yolunu tutmak gerekiyordu.Veraset Belgesi’ni artık noterler de verebilecek Değerli okurlar, mirasın yasal paylaşımı hep problem olmuştur. Eskiden “Veraset İlamı“ diğer adıyla “Mirasçılık Belgesi“ almak için mahkemenin yolunu tutmak gerekiyordu. Yeni çıkarılan yönetmelikle birlikte bu uygulama tarihe karıştı. Artık bu işlemleri noter vasıtasıyla da yapabileceğiz. Adalet Bakanlığının, “Mirasçılık Belgesinin Verilmesi ve Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi İşlemlerinin Noterler Tarafından Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar” hakkındaki yönetmelik 4 Ekimde yayınlandı. Yönetmelik; nüfus kayıtlarının yeterli olduğu, yargılamanın gerekmediği veya talep edenin yabancı uyruklu olmadığı hallerde Mirasçılık Belgesi verilmesi işlemlerinin mahkemeler yanında noterliklerce yapılabilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. Yeni düzenleme şöyle işleyecek... MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ - Noter, nüfus kayıtlarını inceleyerek ilgilinin yasal mirasçı olup olmadığını tespit eder. - Mirasçılığın tespitinde ilgilinin sunacağı güncel nüfus örnekleri veya noter tarafından elektronik ortamda temin edilecek kayıtlar esas alınır. Bu kayıtlar noterce nüfus müdürlüğünden de istenebilir. - İlgilinin nüfus kayıtlarına göre yasal mirasçı olduğunun tespit edilmesi halinde özel kanunlardaki usuller de dikkate alınarak kişiye, miras paylarını gösterir Mirasçılık Belgesi ve suretleri verilir. > BELGE VERİLMEYECEK HALLER: Nüfus kayıtlarının yeterli olmaması, yabancı uyruklar tarafından talep edilmesi veya Mirasçılık Belgesi verilmesinin bilirkişi incelemesi yapılmasını, tanık dinlenmesini gerektirmesi ya da talebin yabancılık unsuru taşıması gibi yargılamayı gerektiren durumlarda, noterlerce Mirasçılık Belgesi verilemez. > BELGEYE İTİRAZ: Noterlikçe verilen Mirasçılık Belgesi hakkında, başvuruyu yapan ya da bu belge sebebiyle menfaatinin ihlâl edildiğini iddia edenler tarafından, yetkili sulh hukuk mahkemesine itirazda bulunulabilir. İtiraz üzerine verilen kararın bir örneği Mirasçılık Belgesini veren noterliğe ve Türkiye Noterler Birliğine bildirilir. > BAŞVURU TUTANAĞININ ŞEKLİ: Mirasçılık Belgesi verilmesi talepleri sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Başvuru üzerine talep tutanağa geçirilir. > YETKİLİ KİŞİLER: Noter veya noterlik dairesinde kendisine imza yetkisi verilmiş olan hukuk fakültesi mezunu görevli ya da noter stajyeri tarafından yerine getirilir. > BELGELERİN SAKLANMASI: Noterlik Kanunu uyarınca düzenlenen evrak, genel usullere göre saklanır. Bu evrakın imzalı örneği Kanunda belirtilen dosya ve kartonların dışında ayrıca özel bir dosyada tutulur. > MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ: Mirasçılık Belgesine itiraz edilmesi halinde, belge, ilgili mahkemenin talebi halinde özel dosyasından çıkartılıp mahkemeye doğrudan gönderilir. > ELEKTRONİK ORTAMDA PAYLAŞMA: İşlemlere ilişkin bilgi ve belge alışverişi, gerektiğinde güvenli elektronik imza kullanılmak suretiyle, elektronik ortamda da gerçekleştirilebilir. Bu şekilde yapılan işlemler elektronik ortamda merkezî olarak kaydedilir. > NÜFUS KAYDI SORGULAMA ÜCRETİ: Kimlik Paylaşımı Sisteminden ve Adres Paylaşımı Sisteminden yapılan sorgulama giderleri ilgiliden makbuz karşılığında tahsil edilir. Sonuç: Aylarca süren veraset çıkarma işlemleri hızlı bir şekilde noter kanalı ile elde edileceği için, Vergi ve Sosyal Güvenlik alanındaki hizmetleri hızlı bir şekilde yapılacaktır. Vatandaş odaklı bir uygulama olup, günümüz şartları için düzenlenmiş bir yönetmelik diyebiliriz. Mahkemelerin iş yükünü hafifletecek ve vatandaşa da büyük kolaylık sağlayacaktır. Emeği geçenleri kutluyoruz. (Bu yazının yayınlanmasında emeği geçen Sosyal Güvenlik Uzmanı Vedat İlki Bey’e teşekkürü borç biliriz.) www.calisandunyasi.com e-mail: calisandunyasi@tg.com.tr Adres: 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna-İST. Not: Emekliliğini hesaplatacak okuyucularımızın TC Numaralarını, doğum tarihlerini ay ve gün olarak bildirmelerini istirham ederiz. Eksik bilgili sorulara cevap veremiyoruz!
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT