BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hekim raporu 10 gün olacak fazlasına heyet karar verecek

Hekim raporu 10 gün olacak fazlasına heyet karar verecek

Devlet memurlarının hastalık raporları ve refakat izinlerinde köklü değişikliğe gidildi. Daha önce tek hekim tarafından en fazla 20 gün rapor verilirken, bu süre 10 güne indirildi. Tek hekimin vereceği raporların toplamı ise yılda 40 günü geçemeyecekANKARA AA Doktorlar tarafından devlet memurlarına verilen raporlarda önemli değişiklikler yapılırken, tek hekimin vereceği raporun süresi ise yarı yarıya kısaltıldı. Devlet memurlarının rapor almasıyla ilgili yönetmelik dün resmi Gazetede yayınlandı. Yönetmeliğe göre, memurlara tek hekim tarafından verilebilecek en fazla 20 günlük rapor süresi 10 güne düşürüldü. Raporda kontrol muayenesi öngörülmesi halinde, tek hekim tarafından en çok 10 gün daha rapor düzenlenebilecek. Memurun bulunduğu yerde SGK ile sözleşmeli sağlık kuruluna sahip sağlık hizmeti sunucusu bulunmaması ve hastanın tıbbi sebeplerle nakline imkan bulunmaması halinde tek hekimler, en çok 10 gün daha hastalık raporu düzenleyebilecek. Raporun geçerli sayılabilmesi için il sağlık müdürünün belirleyeceği sağlık kurullarınca onaylanması gerekecek. Memura bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı 40 günü geçemeyecek. Bu süreyi geçen hastalık raporları, sağlık kurulunca verilecek. Tek hekim tarafından düzenlenen ve yılda 40 günü geçen raporlar ise sağlık kurulunca onaylanacak. Aile hekimi ve kurum tabiplerinin vereceği raporlar da tek hekim raporu kapsamında değerlendirilecek. Kansere 18 ay izin Memura, aylık ve özlük hakları korunarak verilecek raporda, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli tedavi gerektiren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerindeyse 12 aya kadar izin verilebilecek. Azami izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak, aralıklarla kullanılan hastalık izinleri de iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınacak. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilen memurun izni, bu süreler kadar uzatılacak. Bu sürenin sonunda iyileşmeyen memur hakkında ise emeklilik hükümleri uygulanacak. YAKINLARI İÇİN 6 AY REFAKAT Memurun bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, eş ve çocuklar ile bakılmaması halinde hayatı tehlikeye girecek yakınlarından birinin hasta olması durumunda 3 ay ücretli izin verilecek. Gerekirse izin 3 ay daha uzatılacak. İYİLEŞENE KADAR SÜRE Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya, saldırıya veya meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılacak. Memurlara hastalık raporlarında gösterilen süreler kadar hastalık izni verilecek. Bu hastalık izinleri, memurun görev yaptığı kurum veya kuruluşun izin vermeye yetkili kıldığı birim amirlerince verilirken, yurt dışında verilecek hastalık izinlerinde ise misyon şefinin onayı zorunlu olacak. Yönetmelikteki usul ve esaslara uyulmadan alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemeyecek. Hastalık raporlarının yönetmelikle tespit edilen usul ve esaslara uygun olmaması halinde bu durum memura yazılı olarak bildirilecek. Bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlü olacak.
Kapat
KAPAT