BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Adalette köklü reform

Adalette köklü reform

Hükümet yargı alanında önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Hakim-savcı sayısı artırılacak, suçlu kaçsa veya beraat etse bile mağdurun zararını devlet karşılayacak. Bilirkişilik sistemi yeniden ele alınacak.> Yücel KAYAOĞLU - ANKARA Anayasa değişikliği ile yargı alanında önemli düzenlemeler yapan hükümet, önümüzdeki dönemde de adalet hizmetlerinin daha etkin yerine getirilmesi ve mağdur haklarının korunması konusunda adım atmaya hazırlanıyor. Hükümetin 2012 Programında adalet ve yargı alanına yönelik belirlediği hedefler şöyle sıralanıyor: HAKİMİN ETİK KURALLARI DEĞİŞİYOR > Adalet hizmetlerinde, AB uygulamaları da dikkate alınarak, hukuki ve kurumsal düzenlemeler yapılacak, beşeri ve fiziki altyapı geliştirilecek. > Hâkim ve Cumhuriyet savcılarının uymaları gereken mesleki etik ve davranış kuralları uluslar arası ölçütlere göre yeniden belirlenecek. > Hukuk yargılamasında adli yardımın etkinleştirilmesi için; adli yardım usulünü tanıtan açık, anlaşılır ve yol gösterici dokümanlar hazırlanacak ve yararlanıcıların erişimine sunulacak.. Adli yardım sisteminin sadeleştirilerek etkinleştirilmesi amacıyla gerekli mevzuat değişiklikleri tamamlanacak. HAKİM SAVCI SAYISI ARTIRILACAK > Bilirkişilik konusunda mevcut aksaklıkları giderecek yeni bir sistem getirilecek. Bu kapsamda bilirkişilik mekanizması gözden geçirilerek ve çağdaş ülkelerdeki örnekler dikkate alınarak etkin işleyen bir sistemin getirilmesi yönünde çalışmalar yapılacak. > Hakim, Cumhuriyet savcısı ve yardımcı adalet personeli sayısı, Avrupa ülkelerindeki standartlara göre iş yükü gözetilerek artırılacak. KORUYUCU HUKUK UYGULAMALARI > Koruyucu hukuk uygulamaları ile kişilerin öğrenim çağından itibaren hak ve sorumluluk duygusuna sahip olmaları, güncel hayatta karşılaşabilecekleri hukuki sorunlar karşısında hak arama yöntemlerini kullanabilecekleri temel hukuki bilgi ve becerilere sahip olmaları sağlanacak. Ayrıca koruyucu hukuk uygulamaları yaygınlaştırılarak, daha ihtilaf ortaya çıkmadan tedbirlerin alınması, ihtilaf ortaya çıktıysa yargı önüne gelmeden çözümlenmesi sağlanacak. > Mağdur haklarını koruyucu tedbirler alınacak. Sanığın bulunmadığı, kaçtığı veya delil yetersizliği sebebiyle beraat ettiği durumlarda mağdurun zarar ve ziyanlarının kamu tarafından karşılanması için önlemler alınacak ve mağdur hakları sistematik bir yaklaşımla ele alınarak çağdaş ülkeler seviyesine getirilecek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT