BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sarkozy, Fransa’yı bitiriyor

Sarkozy, Fransa’yı bitiriyor

1789 Fransız İhtilâli‘nin en önemli argümanlarından biri neydi? -Düşünce ve ifade hürriyeti.1789 Fransız İhtilâli‘nin en önemli argümanlarından biri neydi? -Düşünce ve ifade hürriyeti. Descartes, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot ve d’Alambert; yasa önünde eşitlik, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi taleplerle, ihtilâle zemin hazırladılar. Özellikle Batı‘da kralların, derebeylerin mutlak hâkimiyetini sarsmasıyla dünyada büyük yankılar uyandıran, bizde de Meşrutiyet‘in fitilini ateşleyen kanlı ihtilâlden yaklaşık iki asır sonra Fransa, Sarkozy ve ekibi marifetiyle yeniden yasaklar ülkesi hâline geliyor. Küresel bakış açısından uzaklaşan Fransa, gittikçe küçülüyor, konservatifleşiyor. Olmayan Ermeni soy kırımı iftirasına ödül... Bu iftiraya karşı çıkanın savunmasına ceza... -Nerede kaldı, kanunlar önünde eşitlik? -Nerede kaldı, düşünce ve ifade hürriyeti? -Sarkozy, Fransa‘da demokrasiyi bitiriyor! TARİHE SİYASETÇİ MÜDAHALESİ Fransız İhtilâli‘nin diğer önemli argümanları neydi? -Aydınlanma felsefesi; bilim, mantık, aklın ve eleştirel zihniyetin üstünlüğü... 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesinin cezalandırılmasını öngören yasa teklifi, ilk defa Meclis’e geldiğinde (2006), Fransız tarihçilerin sert tepkisine yol açmıştı. Fransız tarihçiler ve bâzı siyasetçiler; ifade özgürlüğüne engel oluşturduğu ve tarih araştırmalarını siyasetçi müdahalesine açık hâle getirdiği gerekçesiyle tasarıya karşı çıktılar. Fransız Akademisi üyesi ve “Tarih için Özgürlük Derneği” Başkanı Pierre Nora liderliğinde ülkenin önde gelen tarihçileri yayınladıkları ortak bildiride, “parlamenterlerin tarih yazmasının” yanlışlığına dikkat çektiler. Fransa Parlamentosunda kurulan araştırma komisyonu da, çok sayıda tarihçi ve araştırmacıyla görüşerek kaleme aldığı raporda (2008), “cezaî müeyyidelerin özgür tartışmayı engelleyeceğine dikkat çekerek, tarihin tarihçilere ve araştırmacılara bırakılmasını” istedi. Nora ve diğer tarihçiler aynı tepkiyi, yasanın Fransa Meclisi‘nde kabulünden sonra da gösterdiler (2011). -Ancak, Sarkozy; Fransa‘yı Fransa yapan değerleri; bilim, mantık ve eleştirel zihniyeti bitiriyor! FİKİR HÜRRİYETİNİN SONU Batık Yunanistan tahvillerinin büyük bölümünün Fransa‘da olduğuna, Fransız halkının bu krizin hesabını sormasını engellemek için, Sarkozy‘nin, adet⠓Cambaza bak cambaza” diyerek, gündem değiştirdiğine dikkat çeken Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Fransa Meclisi‘nin 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını tartışmayı suç kapsamına alma teşebbüsünü değerlendirirken “Popülizm krizi geldiğinde, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy‘nin ilk sarıldığı şey Ermeni meselesini gündeme getirip bunu kaşımak oluyor” dedi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu‘nun tespitiyle; Sarkozy oy uğruna ne yazık ki tarihçiliğe soyundu. Bilim adamlarının, tarihçilerin çalışmalarına ve arşivlerdeki belgelere aldırmaksızın, siyasî bir kararla, resmî tarih yazmaya karar verdi. Siyasetçi Sarkozy, kendi tarihine ihânet ediyor. Bu tasarı fikir özgürlüğünün, Fransız aydınlanmasının inkârıdır. “Sizin fikrinize karşıyım ama fikrinizi savunmak için canımı feda etmeye hazırım” diyen Voltaire‘di. Fransız devrimleri sırasında özgürlük için 40 bin kişi giyotinde can verdi. Şimdi ise fikir özgürlüğünü giyotinden geçiriyorlar. “Düşünüyorum o hâlde varım” diyen Descartes‘ın Fransası mı yoksa “Düşünme cezalandırırım” diyen Sarkozy‘nin Fransası mı? -Sarkozy, Fransa‘yı bitiriyor!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT