BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Oluz Höyük’teki buluntular neyin şahidi?

Oluz Höyük’teki buluntular neyin şahidi?

2007’den beri devam etmekte olan, Amasya Oluz Höyük kazılarındaki son buluntular, Dergilerde makalelerle, TV’lerde de tarih programlarında, yeni bir keşif gibi epeyce yer buldu.2007’den beri devam etmekte olan, Amasya Oluz Höyük kazılarındaki son buluntular, Dergilerde makalelerle, TV’lerde de tarih programlarında, yeni bir keşif gibi epeyce yer buldu. 8 Ocak akşamı bir TV kanalında açık oturum şeklinde, Türkiye’nin üç saygın bilim adamı bir moderatörün yönetiminde, kazılardaki buluntulardan 6 yaşında bir kız çocuğu iskeletini tartıştılar. İskeletin kulağı hizasında sağda tunç küpe halkası ve üstünde takılı muska benzeri bir şey. Sol kulak hizası ise tunç bir küpe, göğüs sağında tunç fibula yani çengelli iğne görülmüş. TV tartışmasında moderatör, bu buluntular için peşinen raporunu verdi: “Bu bir Türk-İslam kızı iskeleti. Buluntular Türklerin eski inançları olan Şamanizm usulü. Anadolu’ya gelen Türk boyları da böyle idi. Yani Kayı Boyu da Anadolu’ya gelip daha sonra Osmanlı olduğu dönemde, halen İslam’a girmemiş olabilir...” Tartışmayı yöneten böylece bir anda taraf oldu. Kazı başkanı ben Arkeologum deyip, bu bilgisiz tartışmadan sıyrıldı. Diğer iki bilim adamı ise; moderatöre karşı savunmaya geçtiler. Şöyle ki: “Türkler hiçbir zaman Şamanist olmadılar. Binlerce yıldır Türkler İslam’dan önce de, Gök Tanrı dininde idi. Şamanizm hiçbir zaman zaten din olmadı. Taraftar toplamak için din kılığında görünmeye çalıştı. Gök Tanrı inancında olanların göç hedefi Batı Avrupa idi. İslamiyet’le Miladi 639’larda tanışan Türk boyları ise Anadolu ve Irak bölgesine göçtüler. Bu yüzlerce sene dalga dalga devam etti. Semavi dinleri vurulacak hedef gören Moğollar ise, Onları topluca imhaya kalkıştı. Bir grup Türk boyu da onların mezaliminden Anadolu’ya göçtüler...” Tartışma bir buçuk saatten fazla sürdü. Benim Moderatörden anladığım: “Kayı Boyu yani Osmanlı, Söğüt’e geldiğinde bile Müslüman değildi!..” Türklerin önceki Gök Tanrı dini önceden gelmiş bir peygamberin getirdiği dinin sonradan bozulan hali olabilir. 1000 sene önce öldüğü tahmin edilen 6 yaşındaki kız çocuğu iskeleti, sayın moderatöre sanki bunları müjdelemiş. Kırşehir’deki Kalehöyük kazıları 1986’dan beri 26 senedir devam ediyor. M.Ö. 4000 senelerine kadar uzanan 4 katlı yapılaşma bulunan höyükte, Japonlar kazı yapıyor. Bizans ve Roma döneminde Anadolu’da izlerine rastlanan Chnamane ismin bazı cahillerce Şaman olarak alındı. Al sana bir cahiliyet örneği. Bilim adamları bu kelimenin Gök anlamı taşıdığını ne kadar haykırsalar da, cahile bu tesir etmiyor. Kellim kellim la yenfa... Bize bu cennet vatanı ve üstün medeniyeti miras bırakan Osmanlı’ya iftira kimseye şeref vermez!..
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT