BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Arap âlemi

Arap âlemi

Beşar Esad düşünce, Suriye halkı ile tekrar yakın ilişkiler kurmamız beklenmelidir. İktidara bizi sevmeyen, PKK’yı besleyen, Suriye Türkmenleri’ni sindiren bir ekip gelmezse normal münasebetler gerçekleşir. Sovyet hegemonyasına güvenen Baas rejiminin hortlama şansı yoktur. Gene de serbest seçimlerin sürprizleri olabilir.Beşar Esad düşünce, Suriye halkı ile tekrar yakın ilişkiler kurmamız beklenmelidir. İktidara bizi sevmeyen, PKK’yı besleyen, Suriye Türkmenleri’ni sindiren bir ekip gelmezse normal münasebetler gerçekleşir. Sovyet hegemonyasına güvenen Baas rejiminin hortlama şansı yoktur. Gene de serbest seçimlerin sürprizleri olabilir. Irak’ta Şii Araplar, İran’a yakın hareket etmek suretiyle, gittikçe Amerika’dan kopacaklardır. Türkiye ile normal ilişkileri için uzun zaman gerekir. Kuzeydeki Kürt otonomisi ise, sımsıkı Amerika’ya yapışmıştır. Bağımsız bir Kürt devleti oluşturmak için çok dikkatli hareket etmektedir. 6 Körfez monarşisi, demokrasiye yavaş yürümelerine rağmen, refah devletleridir. Petrol ve savunma politikaları Amerika’ya bağımlıdır. Dolayısıyle müttefikimiz Amerika’nın müttefikleridir. Hepsi ile mükemmel ilişkilerimiz vardır. Daha geliştirilmek istidadındadır. Akdeniz bölgesinde kalan 7. bir Arap monarşisi Ürdün, Batı’nın ve Türkiye’nin dostudur. Lübnan, bir Sünnî-Şîî-Hristiyan Arap devletidir. Dikkatle izlemek gerekir. Arap âleminin en Avrupalılaşmış yöresi olmasına rağmen bu küçük devlet, iç savaştan yakasını kurtaramamış, harabeye çevrilmiştir. İran’a bağlı örgütlerin musallat olmaları, meşru otoriteyi ortadan kaldırmıştır. İran, Irak’ta Suriye’de, Lübnan’da nüfuzunu geliştirmeye Akdeniz sahillerinde kalıcı olmaya çok özen gösteriyor. Yemen’e gelince, klasik coğrafyada Meşrık denen Doğu Arap âleminin en yoksul ülkesidir. Nüfusun yarısı Şîî’dir (Zeydî). Suudi Arabistan’ın sıkı nüfuzu altındadır. Arap âleminin -İslam’dan sonra Arap’laşmış- batı bölgesine ise Mağrib denir. Burası Asya değil, Afrika kıt’asıdır. Afrika’nın kuzey-doğusunda yer alan Mısır, iki bölgenin arasındadır. Nüfus, nüfuz ve tarihteki önemi bakımından en ehemmiyetli Arap devletidir. Mısır’dan batıya doğru Mağrib (Afrika) Arap devletleri, Moritanya’ya kadar, Akdeniz’in bütün güney sahilleri boyunca uzanır. Yalnız Fas, çok köklü bir monarşidir. Bu muazzam bölgeye Şîîlik yayılamamıştır. 1500’lerin ilk yıllarından başlayarak, Osmanlı Türkiye’sine katılmış önemli ülkelerdir. İlişkilerimiz henüz kifayetsizdir. Arap Baharı güzel Tunus’ta başladı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT