BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İşçi Özlük Dosyasını bulundurmayana ceza

İşçi Özlük Dosyasını bulundurmayana ceza

Değerli okurlarım, 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası, İşçi Özlük Dosyası tutulmasını yasa kapsamı içine almıştır.Değerli okurlarım, 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası, İşçi Özlük Dosyası tutulmasını yasa kapsamı içine almıştır. Anılan yasanın 75. Maddesine göre; işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. Bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. İnsan Kaynakları birimlerine fayda sağlayacağı düşüncesiyle İşçi Özlük Dosyası muhtevasını aynen sizlere sunuyorum. Bu özlük dosyasında; tüm belge ve bilgiler üçüncü şahıslardan saklı kalmak kaydıyla şunlar bulundurulmalıdır: 1- İşçi kimlik bilgileri 2- Nüfus cüzdanı fotokopisi 3- İkametgâh İlmühaberi 4- Mezun olduğu okul diploma fotokopisi 5- Referans mektupları ve CV'si 6- Kanun gereği iş sözleşmesi 7- Sağlık raporu 8- Bazı işkolları için, periyodik olarak sağlık muayenelerinden geçirildiklerine dair rapor 9- Özürlü işçi ise Sakatlık Raporu aslı veya fotokopisi 10- Sakatlık İndiriminden yararlanabilmesi için ilgili Gelir İdaresi Başkanlığından indirim uygulanacağına dair yazı 11- Sakat işçi için İş-Kur müracaat kayıt evrakı 12- Adli sicil kaydı 13- Eski hükümlü ise İş-Kur müracaat kayıt evrakı 14- Terör mağduru ise İş-Kur müracaat kayıt evrakı 15- Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti 16- Herhangi bir kanuni sebeple ücret kesme cezası uygulanırsa, yapılan kesintilerin sebebinin bildirildiği yazı 17- Fazla çalışma için işçinin onayının alındığı yazı 18- İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ve karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirildiklerine dair yazı 19- Çalışma Belgesi (işten ayrılan işçiler için) 20- İşin gereklerine göre bulunması gereken diğer evraklar bulunmalıdır. Aynı yasanın 104. Maddesi de özlük dosyalarının tutulmaması halinde idari para cezasını öngörmüştür. İşçi özlük dosyalarını düzenlememenin 1.200 TL İdari Para Cezası var. Yeniden çalışan emekli engellinin aylığı kesilmez > R. Aydoğan 03.03.1975 doğumluyum. İlk işe giriş tarihim 05.12.1994 ve yüzde 59 Sağlık Kurulu Raporu ile Vergi İndiriminden yararlanarak emeklilik dilekçesi verdim. ÖMSS'ye girip memurluğu kazanırsam, Sigorta'dan olan emeklilik aylığım kesilir mi, yoksa bu sadece Malul emekliler için mi geçerli? CEVAP: Sigorta'dan normal emekli olanlar, - Özel sektörde çalışırlarsa, tercihleri doğrultusunda tüm sigorta kollarına veya Sosyal Güvenlik Destek Primine (SGDP) tabi çalışabilirler. Tüm Sigorta Kollarına tabi olurlarsa, emekli aylığı kesilir ve prime esas kazançları üzerinden tüm sigorta kollarına tabi prim alınır. SGDP'ye tabi çalışanların emeklilik aylıkları kesilmez, prime esas kazançları üzerinden %30 ve kısa vade sigorta primi olmak üzere SGDP kesilir. - Vergi mükellefi, şirket ortağı (Bağ-Kur) olurlarsa, yaşlılık aylığı ödenmeye devam edilir. Yaşlılık aylığından %15 oranında SGDP kesilir. Muhtarlar ve tarım işlerinde çalışanlar hariç. - Kamu iş yerinde çalışırlarsa, 5335 sayılı Kanun gereği emeklilik aylıkları kesilir. Sayın Aydoğan, sakatlık indiriminden faydalanarak emekli olanlar, normal emekli oluyorlar. Emekli olduktan sonra sigortalı çalışabilirler, sakatlık kadrolarında devam edebilirler ve emekli maaşları kesilmez. Fakat kamuda göreve başlarlarsa emeklilik maaşları kesilir.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT